Göteborgs Stads HBTQ-råd

Göteborgs Stads HBTQ-råd är ett forum för samråd och utbyte av information mellan hbtq-Göteborg och kommunledningen i Göteborg. Hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer.

Vad är Göteborgs Stads HBTQ-råd?

Göteborgs Stads HBTQ-råd ska utifrån ett normkritiskt perspektiv bevaka frågor som påverkar livssituationen för hbtq-personer. Syftet är att säkerställa hbtq-personers mänskliga rättigheter. Förutom att avge yttranden och vara ett kommunalt remissorgan ska rådet ta initiativ till utvecklingsinsatser och förbättringar för hbtq-personer i Göteborg. En gång per år ska rådet också anordna ett öppet möte, dit alla är välkomna för att lämna synpunkter och ge förslag på hur Göteborg ska bli en öppen och inkluderande stad.

Rådet består av 19 ledamöter. 6 ledamöter representerar de politiska partierna i kommunstyrelsen och 13 ledamöter representerar hbtq-Göteborg.

Göteborgs Stads HBTQ-råds möten är öppna för allmänheten

Du är välkommen att delta i Göteborgs Stads HBTQ-råds möten. Mötena inleds med att allmänheten under mötets första 15 minuter, har möjlighet att ställa frågor eller föra en dialog med rådets ledamöter. Under resterande del av mötet är du välkommen att delta, men då endast som åhörare.

HBTQ-rådets möten hålls i Rådhuset, Gustaf Adolfs Torg 1, kommunstyrelsesalen.

OBS! Antalet åhörarplatser är begränsat.

Mötestider för Göteborgs Stads HBTQ-råd 2018

Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor

Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor

Protokoll från Göteborgs Stads HBTQ-råds möten

Protokoll från Göteborgs Stads HBTQ-råds möten hittar du i söktjänsten Handlingar och protokoll

Öppna möten - Open Hearings

Enligt gällande reglemente ska rådet årligen bjuda in till öppna möten, för att på så vis lyssna in synpunkter och förslag som kan bidra till att Göteborg blir en mer öppen och inkluderande stad. Särskilt vänder sig de öppna mötena till enskilda personer i hbtq-Göteborg som inte är organiserade i föreningar eller nätverk. Mötet är i sig inget beslutande möte, men synpunkter och förslag som framförs dokumenteras för rådets fortsatta arbete.

Anteckningar från mötena kommer dels redovisas för kommunstyrelsen, dels publiceras längst ner på denna sida. Du som lämnar dina kontaktuppgifter har även möjlighet att få anteckningarna skickade till dig via e-post.

Årsrapporter

Årsrapport 2017

Exempel på frågor som Göteborgs Stads HBTQ-råd arbetat med under 2017:

 • Rådslag kring SKL:s överenskommelse med regeringen om psykisk ohälsa
 • Könsneutralt kodade toaletter på Stadsbiblioteket
 • Studie om hbtq-personers arbetsmiljö inom Göteborgs Stad
 • Rapport om nationell transutredning
 • Förslag om ett hbtq-monument/hbtq-konstverk

Årsrapport för Göteborgs Stads HBTQ-råd 2017

Årsrapport 2016

Exempel på frågor som Göteborgs Stads HBTQ-råd arbetat med under 2016:

 • Plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor
 • Dialoger med stadsdelarnas förvaltningschefer och ansvariga politiker
 • Modeller för att säkerställa hbtq-kompetens i staden
 • Ett inkluderande perspektiv i arbetet med Jämlikt Göteborg
 • Hbtq och heder
 • Psykisk ohälsa
 • Arbetsmiljön för hbtq-personer i staden

Årsrapport 2016 för Göteborgs Stads HBTQ-råd

Årsrapport 2015

Exempel på frågor som Göteborgs Stads HBTQ-råd arbetat med under 2015:

 • Icke-diskriminering som en förutsättning för social hållbarhet
 • Hbtq-kompetens hos goda män
 • Inkluderande könsstatistik
 • Inkluderande idrotts- och föreningsliv
 • Implementering av planen mot våld i nära relationer

Årsrapport 2015 för Göteborgs Stads HBTQ-råd

Årsrapport 2014

Exempel på frågor som göteborgs Stads HBTQ-råd arbetade med 2014:

 • Plan mot våld i nära relationer
 • Enskilda omklädningsrum
 • Inkluderande könsstatistik
 • Strategisk plan för att minska suicid i Göteborg
 • Könskodade toaletter

Årsrapport 2014 för Göteborgs Stads HBTQ-råd

Ledamöter i Göteborgs Stads HBTQ-råd

Politiska representanter

 • Mariya Voyvodova (S), ordförande
 • Eva Jansson (M)
 • Anna Kindal (KD)
 • Richard Brodd (L)
 • Bettan Andersson (V)
 • Bosse Parbring (MP)

Kontaktuppgifter

Representerar hbtq-Göteborg:

 • Tanya Charfif, första vice ordförande
 • Joakim Berlin, andra vice ordförande
 • Pia Emanuelsson
 • Berit Larsson
 • Angelica Löwdin
 • Erika Gustafsson
 • Gabriel Gustafsson
 • Sara Habchi Vogler
 • Finn Hellman
 • Tihomir Baric
 • Ardeshir Bibakabadi
 • Inti Chavez Perez
 • Andréa Thibault

Kontaktuppgifter

Samordnare

Anna-Carin Jansson
Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret
Telefon: 031-365 00 00 (växel)
E-post: goteborgs.stads.hbtq-rad@goteborg.se

  Filer och dokument