Om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborg. I kommunfullmäktige sitter politiker som väljs av medborgarna. Valet sker vart fjärde år samtidigt som valet till landsting och riksdag.

Sammanträdesdagar 2018

Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad, med sommar- och juluppehåll. Datum för mötena hittar du här nedan.

Mötet börjar i allmänhet kl 16, då även webbsändningen startar. Exakt starttid hittar du i föredragningslistan för respektive möte under Handlingar och protokoll.

Första halvåret

Torsdag 18 januari
Torsdag 22 februari
Torsdag 22 mars
Torsdag 26 april
Torsdag 17 maj
Torsdag 7 juni
Måndag 18 juni (budget)
Tisdag 19 juni (reservdag budget)

Andra halvåret

Torsdag 13 september
Torsdag 4 oktober
Torsdag 25 oktober (nyvalda)
Torsdag 22 november (fastställande av budget)
Torsdag 20 december (val av nämnder med mera)

Direktsändning via webb-TV

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden i direktsändning via webb-TV när mötena pågår. Du kan också se och lyssna på redan genomförda möten.

Se och lyssna på kommunfullmäktiges möten via webb-TV

Besök kommunfullmäktiges möten

Sammanträdena är offentliga och du är välkommen att lyssna från åhörarplatserna.

Sammanträdena hålls i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D. Du kan hämta en biljett vid entrén, Kronhusgatan 1 D. Det finns gott om åhörarplatser, men det går också att boka plats på telefon 031-368 01 30.

På grund av renovering av Börsenhuset hålls sammanträdena tills vidare i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D.

Direktsändning i närradion

Sammanträdet direktsänds via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

Handlingar och protokoll

Här hittar du handlingar och protokoll

Anslag och tillkännagivanden

Alla anslag och tillkännagivanden från Göteborgs Stad finns på Göteborgs Stads digitala anslagstavla.

Så arbetar kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborg och fattar beslut i principiella frågor och i ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget och den kommunala skattesatsen.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och utser ledamöter till nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige väljer också kommunalråd som ansvarar för var sitt verksamhetsområde. Dessutom utser kommunfullmäktige ett presidium (styrelse) som leder och samordnar arbetet i kommunen.

Kommunfullmäktige i Göteborg har 81 ordinarie ledamöter och 44 ersättare.

Här hittar du alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen lämnar sedan förslag till beslut.

Fyra personer leder kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige väljer ett presidium som leder sammanträdena. Presidiet består av kommunfullmäktiges ordförande samt förste, andre och tredje vice ordförande. Presidiet representerar också Göteborg i officiella sammanhang.

Ordförande

Lena Malm, S, foto: Magnus Gotander

Lena Malm (S)

Förste vice ordförande

Åse-Lill Törnqvist, MP, foto: Magnus gotander

Åse-Lill Törnqvist (MP)

Andre vice ordförande

Elisabet Roithenberg, M; foto: Magnus Gotander

Elisabet Rothenberg (M)

Tredje vice ordförande

Piotr Kiszkiel, FP, foto: Magnus gotander

Piotr Kiszkiel (L)

Foto: Magnus Gotander

Övriga politiker i kommunfullmäktige

    Filer och dokument