Om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborg. I kommunfullmäktige sitter politiker som väljs av medborgarna. Valet sker vart fjärde år samtidigt som valet till riksdagen.

Så arbetar kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har högst beslutanderätt och fattar beslut i principiella frågor och i ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget och den kommunala skattesatsen.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och utser ledamöter till nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige väljer också kommunalråd som ansvarar för var sitt verksamhetsområde. Dessutom utser kommunfullmäktige ett presidium (styrelse) som leder och samordnar arbetet i kommunen.

Kommunfullmäktige i Göteborg har 81 ordinarie ledamöter och 44 ersättare.

Ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen lämnar sedan förslag till beslut.

Fyra personer leder kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige väljer ett presidium som leder sammanträdena. Presidiet består av kommunfullmäktiges ordförande samt förste, andre och tredje vice ordförande. Presidiet representerar också Göteborg i officiella sammanhang.

Ordförande

Lena Malm, S, foto: Magnus Gotander

Lena Malm (S)

Förste vice ordförande

Åse-Lill Törnqvist, MP, foto: Magnus gotander

Åse-Lill Törnqvist (MP)

Andre vice ordförande

Elisabet Roithenberg, M; foto: Magnus Gotander

Elisabet Rothenberg (M)

Tredje vice ordförande

Piotr Kiszkiel, FP, foto: Magnus gotander

Piotr Kiszkiel (L)

Foto: Magnus Gotander

Övriga politiker i kommunfullmäktige

Sammanträdesdagar 2017

Första halvåret år 2017

Torsdag 26 januari
Torsdag 23 februari
Torsdag 16 mars
Torsdag 20 april
Torsdag 18 maj
Torsdag 15 juni
Måndag 19 juni (Budget)
Tisdag 20 juni (Reservdag budget)

Andra halvåret år 2017

Torsdag 14 september
Torsdag 19 oktober
Torsdag 23 november
Torsdag 7 december

Besök kommunfullmäktiges möten

Sammanträdena är offentliga och du är välkommen att lyssna från åhörarplatserna.

Sammanträdena hålls i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D. Du kan hämta en biljett vid entrén, Kronhusgatan 1 D. Det finns gott om åhörarplatser, men det går också att boka plats på telefon 031-368 01 30.

På grund av renovering av Börsenhuset hålls sammanträdena tills vidare i Kronhuset, Kronhusgatan 1 D.

Annonsering

Tid och datum annonseras i tidningarna Göteborgs Posten, Metro och GT samt här på www.goteborg.se en vecka före sammanträdet.

Direktsändning i närradion

Sammanträdet direktsänds via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

Direktsändning via webb-TV

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden i direktsändning via webb-TV när mötena pågår. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad, med sommar- och juluppehåll. Mötena annonseras ut i dagspressen och här på www.goteborg.se, cirka en vecka i förväg.

Du kan också se och lyssna på redan genomförda möten.

Se och lyssna på kommunfullmäktiges möten via webb-TV

Handlingar och protokoll

Här hittar du handlingar och protokoll

    Filer och dokument