Kommunalråd och biträdande kommunalråd

Kommunstyrelsen i Göteborg har 13 kommunalråd och 5 biträdande kommunalråd för mandatperioden 2015-2018.

Kommunstyrelsen mandatperioden 2015-2018

De politiska partierna är representerade enligt följande:

  • Socialdemokraterna har 4 kommunalråd och 2 biträdande kommunalråd
  • Moderaterna har 3 kommunalråd och 1 biträdande kommunalråd
  • Miljöpartiet har 1 kommunalråd och 1 biträdande kommunalråd
  • Liberalerna har 1 kommunalråd och 1 biträdande kommunalråd
  • Vänsterpartiet har 1 kommunalråd
  • Kristdemokraterna har 1 kommunalråd
  • Sverigedemokraterna har 1 kommunalråd
  • Martin Wannholt, kommunalråd

Under mandatperioden 2015-2018 är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ som styr staden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kommunalråd

Ann-Sofie Hermansson (S)

Kommunalråd, ordförande

Näringsliv, turism, evenemang

Ulf Kamne, MP, foto: Magnus Gotander

Ulf Kamne (MP)

Kommunalråd, förste vice ordförande

Stadsutveckling, bostad, mark, miljö, klimat, kretslopp

Jons Ransgård, M, foto: Magnus Gotander

Jonas Ransgård (M)

Kommunalråd, andre vice ordförande (oppositionsråd)

Ekonomi, näringsliv och bolag
Upphandling, utveckling och revision
Turism, besöksnäring, evenemang
Trygghetsfrämjande, brottsförebyggande
Infrastruktur
Valnämnden
Samordning, styrning, ledning
Regional och nationell samverkan

Daniel Bernmar, V, foto: Magnus Gotander

Daniel Bernmar (V)

Kommunalråd

Äldreomsorg, föreningsliv, demokrati, idrott

Helene Odenjung, FP, foto: Magnus Gotander

Helene Odenjung (L)

Kommunalråd (oppositionsråd)

Alla politiska frågor för Liberalerna

David Lega, KD, foto: Magnus Gotander

David Lega (KD)

Kommunalråd (oppositionsråd)

Alla politiska frågor för Kristdemokraterna

Mariya Voyvodova (S)

Mariya Voyvodova (S)

Kommunalråd

Kultur, mänskliga rättigheter, ungdomsfrågor

Kristina Tharing, M, foto: Magnus Gotander

Kristina Tharing (M)

Kommunalråd (oppositionsråd)

Förskola, grundskola, gymnasieskola
Politisk samordning av SDN-grupperna
Kultur, fritid, idrott och föreningsliv
Medborgarservice, IT, e-tjänster
Fonder, stipendier och stiftelser

Marina Johansson, S, foto: Magnus Gotander

Marina Johansson (S)

Kommunalråd

Sociala frågor, IFO, funktionshinder, folkhälsa

Johan Nyhus, S, foto: Magnus Gotander

Johan Nyhus (S)

Kommunalråd

Trafik, infrastruktur, park och natur

Maria Rydén (M), foto Thomas Carlgren

Maria Rydén (M)

Kommunalråd (oppositionsråd)

Äldrefrågor
Funktionshinder
Individ- och familjeomsorg
Sociala frågor
Hemsjukvård och folkhälsa
Personal, kvalitetsutmärkelser och priser
MR: Jämställdhet, HBTQ
Samordningsförbund
Internationella frågor - Brysselkontor, partnerstäder

Martin Wannholt, foto: Magnus Gotander

Martin Wannholt

Kommunalråd (oppositionsråd)

Alla politiska frågor

Lars hansson: SD; foto: Magnus Gotander

Lars Hansson (SD)

Kommunalråd (oppositionsråd)

Alla politiska frågor för Sverigedemokraterna

Biträdande kommunalråd

Karin Pleijel, MP, foto: Magnus Gotander

Karin Pleijel (MP)

Biträdande kommunalråd

Utbildning, förskola, skola, gymnasium

Jonas Attenius (S)

Jonas Attenius (S)

Biträdande kommunalråd

Arbetsmarknad, vuxenutbildning, upphandling

Hampus Magnusson, M, foto: Magnus Gotander

Hampus Magnusson (M)

Biträdande kommunalråd (oppositionsråd)

Stadsbyggnad
Fastighet, mark
Trafik och färdtjänst
Miljö, klimat, kretslopp
Park och Natur
Arbetsmarknad/vuxenutbildning
Utanförskap/integration
Ungdoms- och studentfrågor

Ann Catrine Fogelgren, M, foto: Magnus Gotander

Ann Catrine Fogelgren (L)

Biträdande kommunalråd (oppositionsråd)

Tord Karlsson (S)

Biträdande kommunalråd

Personal, Intraservice, konsument- och medborgarservice

Foto: Magnus Gotander