Budget och årsrapport för Västra Hisingens stadsdelsnämnd

Politikerna i stadsdelsnämnden beslutar om den budget som styr stadsdelsförvaltningens arbete. I budgeten kan du läsa om vilka mål som förvaltningen ska jobba mot under året och hur mycket pengar vi kan använda.

Budget 2017

Stadsdelarna får en budget efter befolkningens storlek, åldersfördelning och sociala struktur. 2017 är Västra Hisingens budget 2,668 miljarder kronor. Det är en ökning med 151,2 miljoner kronor (eller 6 procent) jämfört med 2016.

Här finns en digital blädderversion av budgeten för 2017.

Västra Hisingen budget 2017 för utskrift

Årsrapport 2016

Budgeten följs upp i årsrapporten. I den står det bland annat hur det har gått ekonomiskt, det vill säga om förvaltningen har gått plus eller minus. Men årsrapporten beskriver även hur förvaltningen har arbetat för att nå målen och hur långt vi har nått i det arbetet.

Årsrapport Västra Hisingen 2016