Pensionärsrådet i Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

Västra Hisingens lokala pensionärsråd är till för samråd, informationsutbyte och dialog mellan representanter för olika lokala pensionärsorganisationer i stadsdelen, stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen.

Pensionärsrådet bevakar och startar diskussion kring viktiga frågor för äldre. Det kan vara till exempel service, kommunikationer, sjukvård, samhällsplanering och äldreomsorg. Pensionärsrådet träffas åtta gånger per år. Pensionärsrådet tar inte upp frågor som rör enskilda personer.

Västra Hisingens pensionärsråd

Representanter för pensionärsorganisationerna

PRO – Pensionärernas Riksorganisation

Eva Hedberg
Tel: 0738-00 19 46

Asta Jansen
Tel: 031-54 82 48

RPG – Riksförbundet Pensionärs Gemenskap

Leif Ohlzon
leifohlzon@live.se
Tel: 031-96 93 47

SKPF – Svenska Kommunala Pensionärernas Förbund

Berne Andersson
Tel: 031-56 12 81

SPF – Sveriges Pensionärsförbund

Madeleine Jacobsson
Tel: 0706-72 23 60

SPRF – Sveriges Pensionärers Riksförbund

Lars Holmgren
holmgren_lars@hotmail.com
Tel: 0730-68 96 22

Representanter för stadsdelsnämnden

Christer Gustafsson (S)
Bert Ohlsson (M)

Representanter för stadsdelsförvaltningen

Monica Sörensson, sektorschef Äldreomsorg/Hälso- och sjukvård
E-post: monica.sorensson@vastrahisingen.goteborg.se
Telefon: 031-366 63 19

Evelina Berg, verksamhetsutvecklare Äldreomsorg/Hälso- och sjukvård
E-post: evelina.berg@vastrahisingen.goteborg.se
Telefon: 031-366 63 78