Bo Bra i Biskopsgården

Bo Bra-processen i Biskopsgården är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen och flera fastighetsägare: Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, Bostads AB Poseidon, Willhem AB, Balder och GöteborgsLokaler.
Denna samverkan startade 1993 och utgår ifrån ett gemensamt intresse att skapa en attraktiv stadsdel.

Ett viktigt mål för processen är att de som bor i Biskopsgården ska känna delaktighet och stolthet över sin stadsdel, och att de ska vilja bo kvar här.