Samhälle och miljö i Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

Vid sidan av verksamheterna inom bland annat skola och äldreomsorg arbetar stadsdelsförvaltningen med utveckling av stadsdelen, bland annat inom områdena miljö och folkhälsa. Hör av dig till kontaktpersonerna om du vill veta mer. Deras mejladresser är: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se

Kontaktperson i frågor om samhällsplanering

Erén Andersson, utvecklingsledare stadsutveckling

Kontaktperson i frågor om mänskliga rättigheter

Ulrika Stöök, utvecklingsledare mänskliga rättigheter

Kontaktperson i miljöfrågor

Veronica Berntsson, utvecklingsledare miljö (vik)

Kontaktperson i frågor om folkhälsa

Nina Åkesson, utvecklingsledare folkhälsa