Individ- och familjeomsorg i Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

På socialkontoret i Västra Hisingen kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vi ger stöd och skydd när det behövs.

Ekonomiskt stöd

Om du har svårt att få ekonomin att gå ihop kan du ansöka om försörjningsstöd (socialbidrag). Du kan också få råd och stöd i budget- och skuldfrågor.

Information om ekonomiskt bistånd/socialbidrag i Göteborgs Stad
Information om budget- och skuldrådgivning i Göteborgs Stad
Socialkontor i Västra Hisingen

Stöd till barn, ungdomar och föräldrar

I Västra Hisingen finns det många olika kurser och gruppverksamheter för föräldrar som vill ha stöd i sin föräldraroll och för barn och ungdomar som behöver stöd.

Information om stöd till barn, ungdomar och föräldrar i Västra Hisingen
Information om stöd till barn, ungdomar och föräldrar i Göteborgs stad

Ungdomsmottagningen Hisingen
Tonårsmottagningen Torslanda

Stöd till arbetslösa

I Västra Hisingen finns flera verksamheter riktade till Hisingsbor som av olika anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. De flesta drivs av stadsdelsförvaltningarna tillsammans med Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden och Västra Götalandsregionen, i samordningsförbundet Delta.

Arbetsmarknadsinsatser i Västra Hisingen
Arbetsmarknadsinsatser i Göteborgs stad

Våld i nära relationer

Har du blivit utsatt för våld av någon du känner? Känner du en person som utsätts för för våld av någon i sin närhet?

Här kan du läsa om vad det finns för olika typer av stöd i staden, för dig som blir eller har blivit utsatt.

Du kan även besöka våld i nära relationer.se för information och råd om våld. Här finns också en hjälpguide för dig som själv är utsatt eller utsätter någon för relationsvåld.

Du kan också kontakta ditt socialkontor för mer information.

Familjehem

Ett familjehem är en familj som har tid och kraft över i sitt liv och som gärna vill hjälpa någon annans barn. Hur länge barnet bor i familjehemmet kan variera från en kortare period till hela uppväxten. Är du intresserad av att bli familjehem, kontakta oss på telefon 020-444 001 eller mejl familjehem@goteborg.se
Information om Familjehem Göteborgs Stad

Kontaktfamilj, kontaktperson

Kontaktfamiljer fungerar som stöd för familjer och tar emot barn och ungdomar, som behöver komma hemifrån, en till två helger i månaden. Att vara kontaktperson innebär att ha kontakt med lite större barn och ungdomar, en eller flera gånger i veckan. Kontaktverksamheten når du via socialkontoret.
Information om kontaktfamilj i Göteborgs stad

Socialjour dygnet runt

Socialjouren är socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid. Socialjouren erbjuder stöd och insatser till människor i en akut social situation under kvällar, nätter och helger.

Nätverkslaget i Västra Hisingen

När en person eller en grupp befinner sig i en situation som är svår att lösa, kopplas ibland Nätverkslaget i Västra Hisingen in och man ordnar ett så kallat nätverksmöte. Med stöd av Nätverkslaget bjuder då den som behöver hjälp in personer som är viktiga för honom/henne/hen. Syftet med mötet är att tillsammans diskutera den aktuella situationen och hitta gemensamma hållbara lösningar.

Alla kan få hjälp av oss: barn, ungdomar, vuxna, personalgrupper, familjer, elever eller skolklasser. Innan arbetet kan sätta igång behöver Nätverkslaget ett uppdrag från exempelvis en socialsekreterare eller en rektor.

Frågor som du kan få hjälp med är till exempel:

  • Hur kan jag få ett bättre liv?
  • Vad behöver jag för att lämna ett missbruk?
  • Hur kan klassen få en tryggare lärandemiljö?
  • Hur får vi en bättre stämning på arbetsplatsen?

Samla och möta ett nätverk

Det är oftast lättare att lösa ett problem om man arbetar tillsammans. Därför hjälper vi dig att bjuda in viktiga personer som redan finns runt dig eller din grupp – det naturliga nätverket.

Först får du eller din grupp träffa oss i nätverkslaget och prata om hur din situation ser ut och hur den skulle kunna förbättras. Sedan hjälper nätverkslaget dig att göra en genomgång av ditt eller gruppens nätverk. Det är människor som finns runt dig och på olika sätt kan fungera som stöd på vägen framåt. I nätverket kan till exempel vänner, föräldrar och släktingar, arbetskollegor och personer från olika myndigheter ingå. När ditt nätverk är hopsamlat har vi ett möte med alla som ingår i det. Du eller din grupp är närvarande och får hjälp av nätverkslaget att hålla i mötet. Under mötet diskuterar ni situationen och vilka möjligheter det finns att förändra den. När mötet är över ska ni också ha pratat om hur ni ska gå vidare.

Här finns kontaktuppgifter till Nätverkslaget i Västra Hisingen.

Barnombud i Västra Hisingen

Barnombudets uppdrag är att se till att alla barn och ungdomar i Västra Hisingen behandlas på ett bra och rättvist sätt och att barnkonventionen följs.

Läs mer om barnombudet

Om du vill överklaga ett beslut

Om du har ansökt om bistånd enligt socialtjänstlagen och din ansökan har avslagits helt eller delvis kan du överklaga. Överklagandet ska ske skriftligt inom tre veckor
Läs mer om att överklaga

Organisation och ledning

Mer information om Västra Hisingens organisation och ledning