Hälso- och sjukvård i Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

Hemsjukvård är ett samlingsnamn för kommunal hälso- och sjukvård i patientens hem. För att hemsjukvård ska bli aktuellt behövs en remiss.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk ska du i första hand kontakta din vårdcentral.
Mer information om hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen

Hemsjukvård

Göteborgs Stad ansvarar för den sjukvård och rehabilitering som sker i patientens eget hem. Detta kan bli aktuellt när du har stora svårigheter att ta dig till din vårdcentral eller annan öppenvårdsmottagning. Kommunens ansvar omfattar även dig som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser flera gånger i veckan och dig som bor på äldreboende eller på boende för personer med funktionsnedsättning.

För att du ska få hemsjukvård behövs en remiss från läkare eller sjuksköterska. Hemsjukvården samarbetar med hemtjänsten när det behövs.

Här finns mer information om hemsjukvården i Göteborg Stad.
Här finns kontaktuppgifter till hemsjukvården i Västra Hisingen.

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

Om du har en komplicerad sjukdomsbild kan du - vid sidan av insatser från hemsjukvården - få hjälp av teamet för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).

För att få vård av teamet krävs att du har en remiss från behandlande läkare till ansvarig ASIH-läkare. Det är ett enda ASIH-team som arbetar i de tre stadsdelarna på Hisingen (Västra Hisingen, Norra Hisingen och Lundby).

Här finns mer information om hemsjukvården i Göteborgs Stad.
Här finns kontaktuppgifter till hemsjukvården i Västra Hisingen.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska – MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ett övergripande ansvar för den hälso- och sjukvård som stadsdelen bedriver. Detta innebär ett ansvar för en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet.

Dessutom ansvarar MAS för:

  • att det finns säkra rutiner för journalföring och läkemedelshantering
  • att den boende får den hälso- och sjukvård som en läkare bestämt


Här finns kontaktuppgifter till MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) i Västra Hisingen.

Organisation och ledning


Mer information om Västra Hisingens organisation och ledning