Förskola och utbildning i Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

I Västra Hisingen bedrivs verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem för barn och ungdomar i åldern 1-16 år. Till förskoleverksamheten räknas förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg) samt öppen förskola.

Ansökan om plats i förskola eller familjedaghem (pedagogisk omsorg)

Du ansöker om plats för ditt barn i de kommunala förskolorna via e-tjänsten Ansök om förskoleverksamhet.

Om du vill ansöka om plats i någon av de fristående (ej kommunala) förskolorna ska du vända dig till respektive förskola.
Här finns kontaktuppgifter till de fristående förskolorna i Västra Hisingen (välj "Fristående" under rubriken "med organisationstyp").

Förskola

Förskolan vänder sig till barn i åldern 1-5 år. I Västra Hisingen finns både kommunala och enskilda förskolor.
Förskolor i Västra Hisingen

Vill du veta mer om de kommunala förskolorna i Västra Hisingen? Välkommen att kontakta förskoleadministrationen.

Mer information om förskola i Göteborgs stad.

Familjedaghem (pedagogisk omsorg)

Familjedaghem (pedagogisk omsorg) innebär att en dagbarnvårdare tar hand om andras barn i sitt eget hem.

Familjedaghem (pedagogisk omsorg) i Västra Hisingen
Mer information om familjedaghem (pedagogisk omsorg) i Göteborgs stad

Öppna förskolan

Öppna förskolan vänder sig till barn i åldern 0-6 år. Det är gratis att besöka öppna förskolor och du behöver inte anmäla dig i förväg.
Kontaktuppgifter till öppna förskolor i Västra Hisingen.
Här kan du läsa mer om Öppna förskolan i Göteborgs Stad. Du hittar även kontaktuppgifter till de öppna förskolor som finns i kommunen.

Grundskola och information om fritidshem

Grundskolan vänder sig till barn och ungdomar i åldern 6-16 år. I Västra Hisingen finns ett tjugotal kommunala grundskolor. I en del andra stadsdelar inom Göteborgs Stad finns både kommunala och fristående grundskolor.
Till grundskolorna räknas grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg. I Västra Hisingen är fritidshemmen en del av grundskolornas verksamhet. Här finns också en kulturskola för barn och ungdomar som bor i stadsdelen (och i de andra två stadsdelarna på Hisingen), Hisingens kulturskola.

Grundskolor i Västra Hisingen
Grundsärskolor i Västra Hisingen
Hisingens kulturskola
Mer information om grundskola i Göteborgs Stad
Mer information om fritidshem i Göteborgs Stad

Läsår, lov och studiedagar

På goteborg.se finns gemensam information om grundskolorna i Göteborgs Stad. Här hittar du även information om läsår, lov och studiedagar i grundskolan.

Välkomsten Västra Hisingen

Välkomsten Västra Hisingen är en mottagningsenhet för nyanlända elever, som ska börja i någon av stadsdelens grundskolor. Här kan du läsa mer om Välkomsten - Västra Hisingen.

Organisation och ledning

Mer information om Västra Hisingens organisation och ledning