Äldreomsorg i Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

För att underlätta den dagliga tillvaron för dig som är 65 år eller äldre erbjuder stadsdelsförvaltningen stöd och service av flera olika slag. Du som vill ska kunna bo kvar i ditt hem med stöd av exempelvis larm, hemtjänst och gemenskap på träffpunkter. Om du inte klarar att bo kvar i ditt hem kan du ansöka om plats på ett äldreboende.

När kontaktar jag biståndshandläggaren?

Det är hos biståndshandläggaren som du ansöker om att få trygghetslarm, hemtjänst, plats på äldreboende samt plats i dagverksamhet om du har en demensdiagnos. Kontakta din biståndshandläggare i Västra Hisingen.

Hemtjänst, trygghetslarm och annat stöd

Du ska kunna bo kvar och leva i ditt eget hem även när du blir äldre, så länge du vill och orkar. Vår uppgift är att underlätta och stödja dig på olika sätt, om det behövs. Det kan handla om trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet och korttidsplats. Du ansöker genom att kontakta äldreomsorgens biståndshandläggare.

Information om hemtjänst i Göteborgs Stad
Information om trygghetslarm i Göteborgs Stad
Kontakt med biståndshandläggare för att ansöka om hemtjänst i Västra Hisingen
Kontakt med hemtjänstpersonalen om du redan har hemtjänst

Fixartjänst hjälper dig med enklare åtgärder i hemmet

Du som är 65 år eller äldre kan få hjälp med enklare åtgärder i hemmet. Fixartjänst är gratis, men du får själv betala eventuella kostnader för material. Personen som kommer hem till dig och fixar det du behöver hjälp med är anställd inom äldreomsorgen i Västra Hisingen. Om du är 65 eller 66 år ansöker du om fixartjänst hos biståndshandläggare. Om du är 67 år eller äldre kan du vända dig direkt till fixartjänst i Västra Hisingen.

Här hittar du mer information om fixartjänster i Göteborgs Stad.

Äldreboende

När du är i behov av mycket stöd och inte kan bo kvar i ditt nuvarande hem, finns olika äldreboenden. I Västra Hisingen finns Solängsvägen 55, Solängsvägen 57 och Änghagsgården som ligger i Torslanda samt Svartedalsgatan 2, Svartedalsgatan 11 och Svartedalsgatan 13, som ligger i Biskopsgården.

Information om äldreboende i Göteborgs Stad
Kontakt med biståndshandläggare för att ansöka om äldreboende
Äldreboenden i Västra Hisingen

Hemsjukvård

Hälso-och sjukvårdsenheten vänder sig till dig som har stora svårigheter att ta dig till din vårdcentral och som därför behöver få sjukvård i ditt hem. Om du bor på ett äldreboende omfattas du alltid av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.

Det är din nuvarande vårdgivare som gör en första bedömning av huruvida du har behov av hemsjukvård.
Här finns kontaktuppgifter till hemsjukvården i Västra Hisingen.

Om du behöver insatser av fysioterapeut (sjukgymnast) och/eller arbetsterapeut, är det hälso- och sjukvårdsenheten som ansvarar för det. Detta gäller både för dig som bor i eget boende och för dig som bor på äldreboende.

Vårdar eller hjälper du en närstående?

Om du vårdar eller hjälper en närstående, kan du själv behöva avlastning och stöd emellanåt. Anhörigstöd är till för dig som stödjer, hjälper eller vårdar en familjemedlem, släkting eller vän. Den du stödjer kan ha fysisk eller psykisk ohälsa, en funktionsnedsättning, missbruk- eller beroendesjukdom.

Du har möjlighet att prata med en anhörigkonsulent om din situation som anhörig. Anhörigstödet utgår från dig och din livssituation. Målet är att du och din närstående ska kunna leva ett så gott liv som möjligt utifrån de förutsättningar som finns.

Anhörigkonsulenten arbetar under tystnadsplikt. Att träffa en anhörigkonsulent eller delta i en aktivitet är kostnadsfritt.

Anhörigstöd kan vara:

  • Samtal

Individuella stödsamtal, att få prata med någon som lyssnar på hur du har det. Förutom stödsamtal kan vi ge råd, information och vägledning som kan underlätta din situation. Du är välkommen att besöka oss för samtal. Det går också bra att ha kontakt via telefon eller mail. Vi kan även göra hembesök.

  • Anhöriggrupper

I en samtalsgrupp träffar du andra anhöriga i liknande situation. Mindre grupper träffas 4-5 gånger och utbyter erfarenheter.

  • Föreläsningar och cirklar

För att tillmötesgå dina behov av kunskap och information anordnar vi föreläsningar och cirklar med olika teman.

  • Hälsofrämjande aktiviteter

Aktiviteter och arrangemang som ger dig vila, avslappning, stimulans och omväxling.

Stöd som bistånd

Du och din närstående kan även få andra former av stöd, som biståndsbedömd individuell insats.

Anhörigförening

Det finns en anhörigförening i stadsdelen. Föreningen anordnar studiecirklar, föreläsningar och gemenskapsträffar.

Mer information

Om du vill ha mer information är du välkommen att höra av dig till Anhörigstöd i Västra Hisingen.

Information om anhörigstöd i Göteborgs Stad.

Träffpunkter för alla seniorer

Genom att vara aktiv och träffa andra människor ökar möjligheterna att må bra längre. Därför satsar Västra Hisingen på hälsofrämjande och förebyggande insatser. För dig som är äldre finns mötesplatser, promenader och motionsaktiviteter. I Västra Hisingen finns dessutom ett rikt föreningsliv, som kan ge både gemenskap och möjligheter till motion.

Det finns två kommunala träffpunkter för seniorer, Monsunen i Biskopsgården och Solängen i Torslanda. Där kan du umgås med nya och gamla vänner över en kopp kaffe och ta del av de aktiviteter som anordnas. Du behöver inte ansöka om att få komma till en träffpunkt, utan du är välkommen när det passar dig.

Träffpunkter i hela Göteborg
Träffpunkter i Västra Hisingen (Monsunen och Solängen)

Organisation och ledning i Västra Hisingen

Mer information om Västra Hisingens organisation och ledning