Aktuella projekt i Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

Clean Car Service är mer än en vanlig biltvätt. Det är en helt ny affärsmodell där syftet är att få människor från Biskopsgården i jobb.

Den 8-30 november anordnas första upplagan av ljusfestivalen Lights in Biskopsgården. Under tre veckor lyses området kring Svarte mosse upp av ljusinstallationer inspirerade av invånarnas egna idéer och berättelser.