Foto: Carina Eriksson

Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

Västra Hisingen omfattar Biskopsgården och Torslanda. Förvaltningen erbjuder stöd och service till stadsdelens invånare. Förvaltningen arbetar också med bland annat som folkhälsa, miljö och stadsutveckling.

Aktuellt

  • Direktnummer ska förbättra servicen till äldre

    Publicerad 23 september 2016

    Fel på faktura, avboka hemtjänstbesök, kontakta biståndshandläggare? Nu behöver du som är äldre i Västra Hisingen bara komma ihåg ett enda telefonnummer när du behöver hjälp med dina äldreomsorgsärenden: 031-365 09 09. Satsningen är ett projekt på sex månader som efter utvärdering kan bli aktuellt även i övriga stadsdelar.

  • Nytt från politikerna i Västra Hisingen

    Publicerad 31 augusti 2016

    Grillplats vid Svarte mosse och möjlighet att låna verktyg på biblioteken. Det är två av alla de uppdrag som politikerna beslutade genomföra nästa år. Läs snabbreferatet från senaste nämndsammanträdet.