Foto: Carina Eriksson

Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

Västra Hisingen omfattar Biskopsgården och Torslanda. Förvaltningen erbjuder stöd och service till stadsdelens invånare. Förvaltningen arbetar också med bland annat som folkhälsa, miljö och stadsutveckling.

Aktuellt

 • Nytt från politikerna i Västra Hisingen

  Publicerad 10 februari 2017

  Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen ger bra service och har en god ekonomi. Det visade årsredovisningen för 2016 som politikerna klubbade på senaste nämndmötet.

 • Rätt information om bostäder för nyanlända i Torslanda

  Publicerad 15 december 2016

  Inför drop-in-mötet om förslagen på temporära bostäder, den 30 november i Torslanda, spreds felaktig information i invånarnas brevlådor. Fastighetskontoret som är den förvaltning som ansvarar för utredningen av förslagen har lagt ut korrekt information på sin hemsida.

 • Skolutredningen färdig -Elevens lärande och utveckling i fokus

  Publicerad 8 december 2016

  I maj 2015 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda styrning och ledning av grundskolan (F-9), grundsärskolan och fritidshem. Uppdraget avgränsades i november 2016 till att ansvaret överförs från stadsdelsnämnderna till central nämnd. Nu är utredningens slutrapport lämnad till kommunstyrelsen.