Foto: Carina Eriksson

Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

Västra Hisingen omfattar Biskopsgården och Torslanda. Förvaltningen erbjuder stöd och service till stadsdelens invånare. Förvaltningen arbetar också med bland annat som folkhälsa, miljö och stadsutveckling.

Aktuellt

  • Nytt från politikerna i Västra Hisingen

    Publicerad 28 september 2016

    På senaste nämndmötet diskuterade politikerna planen för byggandet av nya bostäder och upprustningen av husen på Långströmsgatan. Planen är en del av Jubileumsatsningen som innebär 7000 nya bostäder till år 2021.

  • Direktnummer ska förbättra servicen till äldre

    Publicerad 23 september 2016

    Fel på faktura, avboka hemtjänstbesök, kontakta biståndshandläggare? Nu behöver du som är äldre i Västra Hisingen bara komma ihåg ett enda telefonnummer när du behöver hjälp med dina äldreomsorgsärenden: 031-365 09 09. Satsningen är ett projekt på sex månader som efter utvärdering kan bli aktuellt även i övriga stadsdelar.