Ö-dialogen i Västra Göteborg

Ö-dialogen i Västra Göteborg är ett forum för samtal och ömsesidig information mellan företrädare för befolkningen i skärgården och stadsdelsnämnden.

Välkommen att kontakta rådets ordförande om du har tankar och synpunkter kring frågor som rör södra skärgården, som exempelvis kommunikationerna till och från Saltholmen, parkeringen på Saltholmen, skärgårdstrafiken, särskilda förhållanden för skola, vård och omsorg, fritidsfrågor för ungdomar, träffpunkter för äldre, friluftsliv och turism.

Ö-dialogens roll

Ö-dialogen är ett rådgivande forum. Det har tillkommit som ett försök att skapa en fördjupad dialog kring skärgårdsfrågor. Inga formella beslut kan fattas av Ö-dialogen. Frågor som diskuteras på dessa möten återkopplas till stadsdelsnämnden eller andra nämnder, bolagsstyrelser eller myndigheter för eventuella beslut.

Rådet träffas sex gånger per år.

Trafikutredningen i södra skärgården - TPUSS

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg håller i en trafik- och parkeringsutredning för södra skärgården med syfte att skapa förutsättningar för att en attraktiv skärgård som är tillgänglig för alla.

Läs mer om TPUSS

Ledamöter i rådet

Representanter från stadsdelsnämnden i Västra Göteborg

Inger Blixt (S) - ordförande i Ö-dialogen
Marianne Bergman (KD)
Henrik Sjöstrand (M)
Eva Sundén (M)
Henrik Munck (MP)
Anette Bernhardsson (S)
Andreas Eraybar (FP)

Kontaktuppgifter till politikerna hittar du här

Representanter från öarna

Karin Sandström - Asperö
Thomas Larson - Asperö
Ingemar Taube - Asperö
Stefan Kihlgren - Brännö
Ullakarin Näslund - Brännö
Ann-Sofie Jeppson - Brännö
Håkan Broberg- Donsö
Marie Sjövall - Donsö
Benny Fhager - Donsö
Patrik Gustavsson - Köpstadsö
Anna Palmers - Köpstadsö
John Granquist - Styrsö
Gustaf Asplund - Styrsö
Jan Kaaling - Styrsö
Jennie Davidsson - Vrångö
Leif Sjöberg - Vrångö
Jan Kristensson - Vrångö

Sekreterare
Niklas Hall, SDF Västra Göteborg
Minnesanteckningar:

Minnesanteckningar 2017-12-07

Minnesanteckningar 2017-10-12

Minnesanteckningar 2017-05-04

Minnesanteckningar 2017-03-30

Minnesanteckningar 2017-02-02

Minnesanteckningar 2016-12-01

Minnesanteckningar 2016-10-13

Minnesanteckningar 2016-09-15

Minnesanteckningar 2016-05-12

Minnesanteckningar 2016-03-09

Minnesanteckningar 2016-01-20

Minnesanteckningar 2016-01-11

Minnesanteckningar 2015-11-17

Minnesanteckningar 2015-09-16

Minnesanteckningar 2015-05-18

Minnesanteckningar 2015-04-01

Minnesanteckningar 2014-10-22

Minnesanteckningar 2014-09-24

Presentationer ö-dialogen

​2017-12-07 Presentation Räddningstjänsten Storgöteborg

2017-12-07 Presentation Flexlinje- och färdtjänsttrafik i Göteborgs landsbygdsområde

2017-10-12 Presentation Vidgade Vyer

2017-10-12 Presentation Trafik- och parkeringsutredning Långedrag/Saltholmen

2017-10-12 Presentation Future Sustainable Archipelago Toilets

2017-05-04 Presentation TPuls

2017-05-04: Presentation Toaletter skärgården Strandstädning

2017-05-04: Presentation Kalvhagen-Styrsö

2017-03-30: Presentation Ö-dialogen

2017-03-30: Presentation TPuls

2017-03-30: Presentation LEADER

2016-12-01: Presentation Parkeringsbolaget

2016-12-01: Presentation TPuls

2016-10-13: Presentation Park- och naturförvaltningen

2016-10-13: Presentation Kretslopp och vatten

2016-09-15: Presentation TPuls

2016-05-12: Presentation Räddningstjänsten

2016-05-12: Presentation Länsstyrelsen

2016-05-12: Presentation Parkeringsbolaget

2016-03-09: Presentation Parkeringsbolaget

2016-03-09: Presentation Styrsöbolaget

2016-01-20: Presentation Leader södra Bohuslän

2016-01-11: Presentation Parkeringsbolaget

2015-11-17: Presentation Göteborgs skärgård

2015-11-17: Presentation T-puss

2015-09-16: Presentation Göteborg & Co

2015-05-18: Offentliga toaletter Park- och naturförvaltningen

2015-05-18: EU-projektet Leader terra et mare