Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning

På Torgny Segerstedtsgatan finns stadsdelsförvaltningens centrala administration samt sektorschefer och stadsdelsdirektör. Här ligger också nämndsalen där stadsdelens politiker har möten.

Aktuellt

 • Föräldraskapsstöd i Västra Göteborg

  Publicerad 21 december 2016

  Har du en treåring som skriker i affären efter glass eller kanske en tonåring som du vill återskapa en god relation med? Välkommen till vårt kostnadsfria föräldraskapsstöd i grupp och individuellt.

 • Fritidsbanken öppnar vid Frölunda torg

  Publicerad 21 december 2016

  Fritidsbanken är en plats där du kan låna sport- och fritidsutrustning kostnadsfritt. Syftet är att uppmuntra alla, barn och ungdomar, vuxna och äldre till idrottande och bättre hälsa. Alla ska kunna delta i idrott oavsett bakgrund och individuella förutsättningar.

 • Skolutredningen färdig -Elevens lärande och utveckling i fokus

  Publicerad 8 december 2016

  I maj 2015 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda styrning och ledning av grundskolan (F-9), grundsärskolan och fritidshem. Uppdraget avgränsades i november 2016 till att ansvaret överförs från stadsdelsnämnderna till central nämnd. Nu är utredningens slutrapport lämnad till kommunstyrelsen.

 • Konst ska öka tryggheten i Tynnered

  Publicerad 20 oktober 2016

  Av 153 sökande i hela landet har Tynnered, med Tyrolens fritidsgård som bas, valts ut som en av 15 deltagare i det stora, nationella konstprojektet Konst händer.