Medborgarbudget för Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning

Vill du vara med och bestämma hur 400 000 kronor ska användas för att öka möjligheterna till möten mellan människor i Östra Göteborg? Välkommen att presentera och diskutera dina idéer eller förslag på ett öppet möte på Kortedala Forum den 15 september. Om du redan nu vill lämna ett förslag kan du göra det fram till den 10 september.

Välkommen på öppet möte på Kortedala Forum

Välkommen på öppet möte på Kortedala Forum
Tid: lördagen den 15 september klockan 11-14
Plats: Kortedala Forum, Kortedala Torg 1

Om du vill komma till det öppna mötet anmäler du dig på något av följande sätt:
E-post: medborgarbudget@ostra.goteborg.se
Telefon: 031-365 30 11, 0736-65 30 54
Säg till om du behöver tolk, så ordnar vi det.
Anmäl dig senast den 10 september.

Tema: Möten mellan människor

När människor möts händer det någonting. Ett möte kan ge mycket och oftast är det möten mellan människor som annars inte träffas som ger mest. Därför vill vi ha dina idéer eller förslag till hur vi kan mötas på nya sätt. Det kan till exempel handla om aktiviteter som får personer från olika generationer eller med olika intressen och kulturell bakgrund att mötas. Det kan också handla om möten mellan invånare som bor i olika områden i stadsdelen.

Vad är en medborgarbudget?

En medborgarbudget är en summa pengar som du som bor eller verkar i Östra Göteborg får möjlighet att vara med och bestämma över. Tanken är att pengarna ska användas till något som många boende i Östra Göteborg kan ha glädje av.

Hur skickar jag in mitt förslag?

Om du inte kan eller vill komma på det öppna mötet, kan du skicka ditt förslag via e-post till:
medborgarbudget@ostra.goteborg.se

Skriv ner din idé eller ditt förslag samt dina kontaktuppgifter. Du kan också lämna förslaget i en förslagslåda på biblioteket i Bergsjön, Gamlestaden och Kortedala.
Du kan lämna ditt förslag fram till den 10 september.

Vad händer med förslagen sedan?

De förslag som lämnas in på öppet möte, skickas in via e-post eller lämnas i förslagslåda kommer att granskas av förvaltningen. De förslag som är i linje med reglerna och möjliga att genomföra går vidare till röstning.

Hur utses det vinnande förslaget?

De förslag som går vidare till röstning kommer att bedömas av en jury. Om du vill vara med i juryn kan du skicka in en intresseanmälan. Det enda kravet är att du ska bo i Östra Göteborg. Juryn kommer att sättas ihop så att det blir en blandning av personer i olika åldrar och så att hela stadsdelen är representerad. Därför behöver du uppge din ålder och din adress.

Skicka din intresseanmälan via e-post till:
medborgarbudget@ostra.goteborg.se

Du kommer att få besked om du fått en plats i juryn eller inte.


Regler för medborgarbudget i Östra Göteborg

Förslaget ska:

  • kunna kopplas till temat Möte mellan människor.
  • rikta sig till stadsdelens invånare.
  • vara möjligt för stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg att genomföra.
  • genomföras under 2019.
  • rymmas inom budget.

Flera förslag kan vinna

Om det kommer in flera förslag som liknar varandra kan de slås ihop till ett och därmed ha större chans att vinna. Om ditt förslag inte kostar så mycket att genomföra kan det därför vinna tillsammans med andra liknande förslag. Det kan också bli så att flera förslag som inte kostar så mycket kan vinna var och en för sig.

Vad händer med de förslag som inte vinner?

Alla förslag är värdefulla och kan hjälpa oss att bli bättre. Förslag som inte kan genomföras inom ramen för medborgarbudgeten tas om hand av förvaltningen och kommer att sammanställas som synpunkter. I de fall förslaget rör någon annan förvaltning, till exempel Park- och natur eller Idrott- och förening, skickar vi det vidare till dem.

Här nedan finns inbjudan med mer information på flera språk.

Inbjudan möte om medborgarbudget på arabiska
Inbjudan möte om medborgarbudget BKS
Inbjudan möte om medborgarbudget engelska
Inbjudan möte om medborgarbudget finska
Inbjudan möte om medborgarbudget persiska
Inbjudan möte om medborgarbudget somaliska
Inbjudan möte om medborgarbudget svenska