Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning

Aktuellt

 • Enklare jämföra kommunal service med ny e-tjänst

  Publicerad 17 januari 2018

  Nu blir det enklare att jämföra kommunal service som grundskolor, förskolor och äldreboenden med varandra. Tjänsten "Jämför service" lanseras nu successivt på Göteborgs Stads hemsida goteborg.se.

 • Sök bidrag för att stötta ensamkommande över 18 år

  Publicerad 17 januari 2018

  Organisationer inom civilsamhället kan ansöka om bidrag från stadsdelsnämnden i Norra Hisingen för att möjliggöra att ensamkommande som hinner fylla 18 år under asylprocessen får bo kvar i Göteborgs Stad. Ansökningar om medel kan göras av organisationer verksamma i Göteborg och ska vara inskickad senast den 31 januari.

 • Beslut i SDN Östra Göteborg 16 januari

  Publicerad 16 januari 2018

  Årets första nämndmöte var välbesökt. Drygt 100 invånare kom till det öppna förmötet som pågick mellan klockan 14:00 och 15:00. Den fråga som engagerade flest under förmötet var flytten av Kortedala bibliotek.

 • Beslut i SDN Östra Göteborg 19 december 2017

  Publicerad 19 december 2017

  På årets sista nämndmöte klubbades bland annat en tilläggsbudget igenom. Tilläggsbudgeten på dryga 20 miljoner kronor ger bland annat mer pengar till sektor utbildning för att minska skolsegregation.

 • Blankett för skolval

  Publicerad 30 september 2016

  Nu finns en gemensam blankett för skolval i Östra Göteborg.