Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning

Aktuellt

  • Sverigeunikt avtal i Gamlestaden

    Publicerad 26 april 2018

    Fastighetsägare i Gamlestaden, ideell förening, och åtta förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad har ingått ett Sverigeunikt samarbetsavtal. Avtalet heter BID Gamlestaden och förebilden är den internationellt etablerade utvecklingsmodellen BID, Business Improvement Districts. Syftet är att Gamlestaden ska fortsätta utvecklas till en bra stadsdel att bo i, attraktiv att flytta till, driva näringsverksamhet i, arbeta och bygga nya bostäder och lokaler i.

  • Beslut i SDN Östra Göteborg 24 april

    Publicerad 24 april 2018

    På nämndens aprilmöte behandlades bland annat frågan om Kortedala bibliotek. Nämnden beslutade att förvaltningen ska jobba vidare med att se över vilka andra verksamheter som kan flytta in i bibliotekets lokaler på Kortedala torg.