Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning

Till stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg hör Bergsjön, Kortedala, Utby och Gamlestaden. Här bor 48 000 människor. Förvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, kultur, fritid, individ- och familjeomsorg, funktionshinder och äldreomsorg. Förvaltningen arbetar också med bland annat samhällsplanering, trygghet, miljö och folkhälsa.

Aktuellt

 • ”Som stadsdelsvärd måste du kunna bjuda på dig själv”

  Publicerad 13 februari 2017

  Stadsdelsvärdarna är en uppsökande verksamhet bland ungdomar i Östra Göteborg. Rollen kräver god lokalkännedom, öppenhet och ett stort engagemang för ungdomar. Träffa Martin George Hanna, som är en av fyra stadsdelsvärdar i Östra Göteborg.

 • Beslut i SDN Östra Göteborg 7 februari

  Publicerad 7 februari 2017

  På kvällens möte godkände nämnden bland annat årsrapporten för 2016. I den redovisar förvaltningens hur det gick med mål och uppdrag under förra året samt hur det ekonomiska resultatet blev. Ett annat intressant ärende var ett yttrande över en motion som handlar om att inrätta en funktioner för att motverka kränkningar på nätet.

 • Skolutredningen färdig -Elevens lärande och utveckling i fokus

  Publicerad 8 december 2016

  I maj 2015 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda styrning och ledning av grundskolan (F-9), grundsärskolan och fritidshem. Uppdraget avgränsades i november 2016 till att ansvaret överförs från stadsdelsnämnderna till central nämnd. Nu är utredningens slutrapport lämnad till kommunstyrelsen.

 • Blankett för skolval

  Publicerad 30 september 2016

  Nu finns en gemensam blankett för skolval i Östra Göteborg.