Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnds utskott

Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda har ett utskott: individutskottet. Individutskottet behandlar främst ärenden inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

Detta är individutskottet

Individutskottet behandlar frågor om privatpersoner. Besluten i utskottet innehåller känslig information om människor och kan exempelvis handla om placering på behandlingshem av barn och ungdomar, missbrukare i behov av stöd eller boende med särskild service för personer med funktionshinder.

Utskottet besvarar också frågor från tillsynsmyndigheter, till exempel Socialstyrelsen och Skolinspektionen. Det sker när någon vänt sig till en tillsynsmyndighet och klagat över något i vår verksamhet.

Ledamöter i individutskottet

Susanne Karlsson, ordförande (S)
Hakan Önal, vice ordförande (M)
Thore Backlund (S)
Hanna Linnea Wettermark (L)
Klara Holmin (MP)

Ersättare

Kerstin Brunnström (S)
Tobias Björk (M)

Adress- och kontaktuppgifter till ledamöterna i Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd