Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnds uppdrag

I Göteborgs Stad finns tio stadsdelsnämnder, varav Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd är en.

Stadsdelsnämndernas uppdrag är att erbjuda göteborgarna tjänster inom ett antal områden. Det handlar om äldreomsorg, socialtjänst, fritid, stöd och service till personer med vissa funktionshinder, biblioteks- och annan kulturverksamhet, samt folkhälsa.

Stadsdelsnämndens arbete ska bygga på helhetssyn och på goda kunskaper om förhållandena i respektive stadsdel. Nämnderna ska också stärka det demokratiska inflytandet över Göteborgs Stads verksamheter.

Under Styrande dokument hittar du de reglementen som styr nämndernas verksamhet.

Här hittar du sammanträdestider för Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens politiker