Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnds uppdrag

I Göteborgs Stad finns tio stadsdelsnämnder, varav Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd är en.

Stadsdelsnämndernas uppdrag är att erbjuda göteborgarna tjänster inom ett antal områden. Det handlar om förskola, skola, äldreomsorg, socialtjänst, fritid, stöd och service till personer med vissa funktionshinder, biblioteks- och annan kulturverksamhet, samt folkhälsa.

Stadsdelsnämndens arbete ska bygga på helhetssyn och på goda kunskaper om förhållandena i respektive stadsdel. Nämnderna ska också stärka det demokratiska inflytandet över Göteborgs Stads verksamheter.

Under Styrande dokument hittar du de reglementen som styr nämndernas verksamhet.

Här hittar du sammanträdestider för Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens politiker