Mötestider i Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämndens möten är öppna för allmänheten och alla är välkomna. Mötet är vanligtvis på Kulturhuset Kåken, Stora salen, Kålltorpsgatan 2 och börjar kl 17.00. Ibland hålls mötena i en annan lokal. I början av mötet är det "allmänhetens frågestund"

Under "allmänhetens frågestund" är du välkommen att framföra synpunkter som rör stadsdelen och ställa frågor. Direkt efter det börjar beslutssammanträdet. Då kan du närvara men har inte yttranderätt.

De formella handlingarna till stadsdelsnämnden hittar du under Handlingar & protokoll.

Här hittar du politikerna i nämnden.

Nämndens möten 2018

6 februari
20 mars
24 april
28 maj
19 juni

28 augusti
25 september
30 oktober
27 november
11 december