Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämndens möten är öppna för allmänheten och alla är välkomna. Mötet är vanligtvis på Kulturhuset Kåken, Stora salen, Kålltorpsgatan 2 och börjar kl 17.00. Ibland hålls mötena i en annan lokal. I början av mötet är det "allmänhetens frågestund"

Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda har ett utskott: individutskottet. Individutskottet behandlar främst ärenden inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

Här finns budget och årsrapport från SDN Örgryte-Härlanda. Kontakta diariet om du är intresserad av att ta del av tillhörande bilagor eller om du vill ha budget och årsrapport från tidigare år.

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga. Du lämnar din överklagan till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet inom tre veckor från det att du fått det.