Pensionärsrådet i Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning

Du som pensionär i Örgryte-Härlanda kan påverka om olika förändringar i stadsdelen via pensionärsrådet. Pensionärsrådet är till för samråd och utbyte av information mellan företrädare för olika pensionärsorganisationer och stadsdelsnämnden i Örgryte-Härlanda.

Vad är pensionärsrådet?

För att du som pensionär i Örgryte-Härlanda ska kunna påverka vad som är på gång i din stadsdel finns pensionärsrådet. Där finns representanter från olika pensionärsorganisationer, från stadsdelsnämnden samt från stadsdelsförvaltningen.

Pensionärsrådet får information och kan lämna synpunkter

I pensionärsrådet tar man upp frågor som berör pensionärer i stadsdelen. Då det dyker upp ärenden i nämnden som särskilt berör pensionärer får pensionärsrådet information om det så att de kan lämna synpunkter innan några beslut tas.

Så här gör du för att göra din röst hörd

Ta kontakt med din pensionärsorganisation. De tar i sin tur upp frågorna i pensionärsrådet.

Organisationer som är representerade i pensionärsrådet

Pensionärernas riksorganisation (PRO), Sveriges Pensionärsförbund (SPF), Riksförbundet Pensionärgemenskap (RPG), Svenska kommunal pensionärernas förbund (SKPF).

Här hittar du information om föreningsstöd till föreningar i Örgryte-Härlanda

Information om ditt lokala pensionärsråd

Kontakta oss

Representanter från Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd

Anne-Kristine Wilson (S)
Telefon: 070-672 99 29
E-post: Anne-Kristine.wilson@orgryteharlanda.goteborg.se

Michael Wigg (M)
Telefon: 076-863 71 38
E-post: michael.wigg@orgryteharlanda.goteborg.se

Roland Dahlström (S)
Telefon: 070-263 86 81
E-post: roland.dahlstrom@orgryteharlanda.goteborg.se

Ida Fossenstrand (M)
Telefon: 073-050 03 75
E-post: ida.fossenstrand@orgryteharlanda.goteborg.se

Representanter från stadsdelsförvaltningen

Chef för sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
För tillfället vakant.

Emma Nilsson, sekreterare för pensionärsrådet och äldrekonsulent
Telefon: 031-365 52 73
E-post: emma.nilsson@orgryteharlanda.goteborg.se

Representanter från pensionärsföreningarna

Ledamöter

Monica Påhlsson (SPF), ordförande
Telefon: 070-743 46 63
E-post: monica.pahlsson@gmail.com

Gabriella Junggren (PRO), vice ordförande
Telefon: 031-19 06 03
E-post: gabriellajunggren@telia.com

Maj-Britt Denetz (SKPF)
Hasse Kimmevik (PRO)
Olof Kjernald (RPG)

Ersättare
Rolf Krafft (PRO)
Ulla Grangård (SPF)
Svea Olausson (PRO)
Anna-Lena Stjernlöf (SKPF)

Mötesprotokoll

22 maj 2018

Protokoll Lokala Pensionärsrådet 20180522

27 mars 2018

Protokoll Lokala Pensionärsrådet Ö-H 20180327

Bilaga 1. Lokala pensionärsrådet i Ö-H möte med Johan Nyhus

Bomässa 19 april, affisch

30 januari 2018


Protokoll Lokala Pensionärsrådet 20180130

Bilaga 1. Frågor och svar nya taxor

Bilaga 2. Till stadsdelsnämnden om Seniorliv och kommunikation till äldre

Bilaga 3. Föreläsning av Yngve Gustafsson

29 november 2017

Protokoll lokala pensionärsrådet 29 november 2017

Bilaga. Bedömningssvar för Sodexos mat

3 oktober 2017

Protokoll lokala pensionärsrådet 3 oktober 2017

Bilaga 1. Väntande veckouppföljning

Bilaga 2. Uppföljning utskrivningsklara, veckovis

22 augusti 2017

Protokoll lokala pensionärsrådet 22 augusti 2017

Bilaga 1. Till trafiknämnden

16 maj 2017

Protokoll lokala pensionärsrådet 16 maj 2017