Påverka som invånare - Örgryte-Härlanda

Här kan du lämna synpunkter på kommunens service. Här kan du också lämna synpunkter och ställa frågor om webbplatsen goteborg.se.

Har du en idé till politikerna om hur vardagslivet i Göteborg kan bli bättre?

Du som pensionär i Örgryte-Härlanda kan påverka om olika förändringar i stadsdelen via pensionärsrådet. Pensionärsrådet är till för samråd och utbyte av information mellan företrädare för olika pensionärsorganisationer och stadsdelsnämnden i Örgryte-Härlanda.

Rådet är till för samråd och och ömsesidig information mellan intresseorganisationerna inom funktionshinderområdet och Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd.

Föreningsrådet finns till för att stärka stadsdelens föreningsliv. I rådet ingår representanter från föreningar, politiker från stadsdelsnämnden och tjänstepersoner från stadsdelsförvaltningen.

Ungdomsrådets mål är att få fler unga att göra sin röst hörd, och arbeta aktivt med att förmedla ungdomars åsikter till stadsdelens politiker och tjänstemän. Till ungdomsrådet kan du vända dig med frågor eller ideer på hur man skulle kunna förändra till det bättre för ungdomar i Örgryte-Härlanda. Rådet träffas en gång i månaden, och vänder sig till dig mellan 12-26 år.

Det finns flera verksamheter i Örgryte-Härlanda som använder sociala medier för att kommunicera med dig som invånare. Här hittar du var vi finns på bland annat Facebook, Instagram och Twitter.

Stadsdelsnämndens möten är öppna för allmänheten och alla är välkomna. Mötet är vanligtvis på Kulturhuset Kåken, Stora salen, Kålltorpsgatan 2 och börjar kl 17.00. Ibland hålls mötena i en annan lokal. I början av mötet är det "allmänhetens frågestund"