Seniortidningen Seniorliv

Seniorliv riktade sig till dig som är 65 år och äldre i stadsdelen Örgryte-Härlanda. Syftet var att inspirera till ett gott liv på äldre dagar samt informera om äldreomsorg och folkhälsoarbete i stadsdelen. I samband med en större organisationsförändring i staden behöver dock stadsdelen se över hur resurserna till information för äldre kan användas så effektivt som möjligt och har därför lagt ner tidningen. Det sista numret av livsstilsmagasinet Seniorliv kom ut i december 2017. Nu kommer vi att jobba vidare med att samordna och utveckla den information du kan få som senior.

I stadsdelen finns idag flera sätt att informera om det utbud som staden och stadsdelen erbjuder äldre. Till exempel finns träffpunkternas välmatade tryckta program, träffpunkternas sidor och kalendariet på goteborg.se. Här finns också menyer och öppettider för stadsdelens restauranger för seniorer. På sociala medier kan du hitta ”Seniorliv i Örgryte-Härlanda” där vi lägger ut tips, inbjudningar till aktiviteter och mycket annat praktiskt som rör äldre i stadsdelen.
Även Hälsoteket och kulturhuset Kåken ger ut ett tryckt program. Programblad och affischer tas fram vid behov. Nu kommer vi att jobba vidare med att samordna och utveckla den information du kan få som senior. Målet är att du alltid ska hitta oss lätt och kunna vara med på det du har lust med, men vi ska också tänka till lite extra kring hur vi ska nå dem som vi har svårast att nå, så att även de inspireras att ta del av utbudet.

Seniorliv har funnits i 14 år, haft en upplaga på 5000 exemplar, skickats till cirka 1500 prenumeranter och funnits att hämta på olika ställen i stadsdelen. Den har också getts ut som taltidning för den som inte ser att läsa. Den har bara getts ut i stadsdelen Örgryte-Härlanda.


För mer information ring 031-365 60 04
E-post: seniorliv@orgryteharlanda.goteborg.se