Befolkning och geografi i Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning

Örgryte-Härlanda ligger öster om centrala Göteborg, med nära till både centrum och natursköna områden. Här finns olika typer av bebyggelse från olika tidsperioder. Befolkningsmässigt är Örgryte-Härlanda en av de största stadsdelarna i Göteborg.

Örgryte-Härlanda bildades 2011 i samband med en stor förändring inom Göteborgs Stad, då tjugo stadsdelar blev tio. Som namnet antyder slogs då de tidigare stadsdelarna Örgryte och Härlanda samman till en enda stadsdel.

Stadsdelen består av många populära områden öster om Göteborgs centrala delar, med korta avstånd både till centrum och till natur- och rekreationsområdena kring Delsjöarna och Härlanda tjärn. Stadsdelen har en varierad struktur, med en stor blandning av bebyggelsetyper från olika tidsperioder.

Sett till antalet invånare, som i mars 2015 var drygt 58 400 personer, tillhör Örgryte-Härlanda de största stadsdelarna i Göteborgs Stad. Enligt prognosen kommer över 61 000 personer att bo här år 2018.

Statistik om Örgryte-Härlanda

Göteborgs Stad har en stor mängd statistik om Göteborg. Det finns statistik sorterad ämnesvis, som berättar om till exempel folkmängd, utbildning och ohälsotal. Dessutom finns det en del statistik om kommunens verksamheter, bland annat skolstatistik och försörjningsstöd (vilket förut kallades socialbidrag). Vissa uppgifter finns endast på kommunnivå, medan andra även redovisas även för mindre geografiska enheter.

För var och en av de 10 stadsdelarna, med sina sammanlagt 94 primärområden, finns en A4-sida med statistik från olika ämnesområden.

Statistik om Göteborg

Karta över Örgryte-Härlanda

Karta: Grafiska Gruppen, Göteborgs Stad