Förskola och utbildning i Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning

I Örgryte-Härlanda består sektor utbildning av verksamhetsområdena förskola, skola samt IKT och elevhälsa.

Förskola och familjedaghem

I Örgryte-Härlanda finns drygt trettiofem kommunala förskolor för barn mellan ett och fem år. Här finns också dagbarnvårdare (familjedaghem). Förutom de kommunala förskolorna finns omkring tjugo enskilda förskolor i Örgryte-Härlanda.

Information om förskola och familjedaghem i Göteborgs Stad.
Hitta förskolor i Örgryte-Härlanda.

Ansök om förskoleplats

Du ansöker om förskoleplats via e-tjänsten Ansök till förskola, familjedaghem.

Om du vill söka plats till någon av de enskilda, ej kommunala, förskolorna vänder du dig till respektive förskola.

För mer information om förskolorna i Örgryte-Härlanda kontaktar du förskoleadministrationen.

Öppna förskolan

Du som inte har ditt barn på förskola är välkommen med ditt barn till öppna förskolan på Kulturhuset Kåken. Där kan du pyssla, sjunga och leka tillsammans med andra föräldrar och barn. Du behöver inte anmäla dig.

Mer information om öppna förskolan i Kulturhuset Kåken

Fritidshem

I Örgryte-Härlandas skolor finns fritidshem (skolbarnomsorg), där skolbarn upp till en viss ålder kan vara före och efter skolan. Här finns mer information om fritidshem i Göteborgs Stad.

Anmäl intresse för plats på fritidshem till ditt barns skola eller till förskoleadministrationen.

Grundskolor

I Örgryte-Härlanda finns nio kommunala grundskolor med omkring 3500 elever i åldrarna 6-16 år. I skolorna ingår även förskoleklasser och fritidshem. I stadsdelen finns också fem fristående grundskolor.

Information om grundskola i Göteborgs Stad.
Hitta grundskolor i Örgryte-Härlanda.

Information om läsår, lov och studiedagar i grundskolan.

Alla grundskolor har webbadress enligt principen www.goteborg.se/grundskolansnamn.

Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform för barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar. Målen i grundsärskolan sätts utifrån elevernas egna förutsättningar. Grundsärskolan i Örgryte-Härlanda finns på tre grundskolor i stadsdelen.

Här kan du läsa mer om grundsärskolan i Örgryte-Härlanda
Information om grundsärskola i Göteborgs Stad

Sjukhusundervisning

Örgryte-Härlanda ansvarar för undervisning för barn på barnklinikerna på Drotting Silvias barn- och ungdomsjukhus och Sahlgrenska sjukhuset samt vid BUP:s behandlingsavdelningar.

Mer information om sjukhusundervisning i Göteborgs stad

Maten i förskola och skola

Om du har frågor om maten i förskola och skola kan du kontakta enheten mat och lokal. Det är den enhet som ansvarar för all mat som tillagas och serveras i Örgryte-Härlandas verksamheter.

Mer information om maten i förskolan i Göteborgs Stad.
Mer information om maten i grundskolan i Göteborgs Stad

Skolskjuts

Skolskjutsen är till för de elever som av olika skäl inte kan resa med kollektivtrafiken. (Alla elever som är folkbokförda i Göteborg får skolkort för att resa med kollektivtrafiken.) Skolskjuts är möjligt att få inom Göteborgs Stad.
På Färdtjänstens hemsida kan du läsa mer om skolskjuts inom Göteborgs Stad.

I Örgryte-Härlanda är Birgitta Sandström kontaktperson när det gäller skolskjuts.
Birgitta Sandström, telefon: 031-365 52 87
skolskjuts@orgryteharlanda.goteborg.se

Du ansöker om skolskjuts genom att fylla i och skicka in följande blankett:

Blankett för ansökan till skolskjuts

Skicka in den ifyllda blanketten ihop med ett läkarintyg till denna adress:
Skolskjuts
Örgryte-Härlanda
Box 170 94
402 61 Göteborgs

Kontaktuppgifter till ledningen inom utbildningssektorn

Sektorschef utbildning (tillförordnad)

Lotta Sjöberg
Telefon: 031-365 50 22
E-post: lotta.sjoberg@orgryteharlanda.goteborg.se

Områdeschef skola

Lena Nyberg
Telefon: 031-365 60 40
E-post: lena.nyberg@orgryteharlanda.goteborg.se

Områdeschef IKT och barn- och elevhälsa

Stefan Osla
Telefon: 031-365 65 84
E-post: stefan.osla@orgryteharlanda.goteborg.se

Områdeschef förskola

Birgitta Östling
Telefon: 031-365 54 27
E-post: birgitta.ostling@orgryteharlanda.goteborg.se

Organisation och ledning

Mer information om förvaltningens organisation och ledning