Foto: Jessica Ohliw

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning har cirka 3 500 anställda. De flesta arbetar inom de fyra sektorer som finns i förvaltningen: utbildning, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, och kultur och fritid. Inom stadsdelsförvaltningen finns också en ekonomiavdelning, en HR-avdelning, en utvecklingsavdelning och en kommunikationsavdelning.

Aktuellt

  • Detta beslutade Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd den 19 juni

    Publicerad 20 juni 2018

    Stadsdelsnämndens politiker beslutade bland annat om namn på den nya skolan i östra Kålltorp, justering av skolans läsårstider och godkände sektor utbildnings rapport om det systematiska kvalitetsarbetet. Klockan 17 kan allmänheten ställa frågor till politikerna under ”allmänhetens frågestund” och därefter börjar det officiella mötet, då allmänheten har rätt att närvara men inte yttra sig. Mötet hålls i Stora salen i Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2.

  • Så här behandlar Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning dina personuppgifter

    Publicerad 21 maj 2018

    Dataskyddsförordningen (DSF) börjar gälla den 25 maj och är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.