Foto: Jessica Ohliw

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning har cirka 2 200 anställda. De flesta arbetar inom de tre sektorer som finns i förvaltningen: äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, och samhälle och kultur. Inom stadsdelsförvaltningen finns också en stab, en ekonomiavdelning, en HR-avdelning och en kommunikationsavdelning.

Dataskyddsförordningen (DSF) börjar gälla den 25 maj och är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

Aktuellt

  • Välkommen till Örgryte-Härlanda stadsdelsnämndssammanträde den 25 september

    Publicerad 19 september 2018

    Stadsdelsnämndens politiker kommer bland annat ta ställning till förlängning av två avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden om Hälsoteket och familjecentrerat arbetssätt i stadsdelen. Politikerna kommer även fatta beslut om beställning av en ny lokal för kulturskolan vid en ny skola på Robertshöjdgatan. Dessutom kommer de ta del av Uppföljningsrapport 2 och ekonomirapporten för augusti. Klockan 17 kan du ställa frågor till politikerna under ”allmänhetens frågestund” och därefter börjar det officiella mötet, då du har rätt att närvara men inte yttra dig. Mötet hålls i Stora salen på kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2.