Foto: Jessica Ohliw

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning

Aktuellt

 • Bättre betyg för eleverna i Örgryte-Härlanda

  Publicerad 22 juni 2017

  Jämfört med förra året har elevernas betyg i Göteborg försämrats något. I Örgryte-Härlanda har eleverna i årskurs 9 tvärtemot förbättrat sina betygsresultat, medan årskurs 6 ligger på en stabilt hög nivå.

 • Nu blir det rökfritt på äldreboenden i Örgryte-Härlanda

  Publicerad 12 juni 2017

  Äldreboendena ska erbjuda en god miljö för de som bor där och samtidigt vara en bra arbetsmiljö för medarbetarna. Efter ett beslut av stadsdelsnämnden i mars, har arbetet påbörjats för rökfria äldreboenden i Örgryte-Härlanda.

 • Örgryte-Härlandas äldreboenden minskar avfallet för en bättre miljö

  Publicerad 1 juni 2017

  Göteborgs Stad står för hela 25 procent av allt hushållsavfall i staden. Nu arbetar man för att minska mängden avfall i de egna verksamheterna. Örgryte-Härlanda är först av stadsdelarna med att inkludera alla sina äldreboenden i det förebyggande arbetet.

 • Polisen lanserar medborgarlöfte för att öka tryggheten i Örgryte-Härlanda

  Publicerad 25 januari 2017

  Örgryte-Härlanda är en stadsdel där de flesta känner sig trygga och jämförelsevis är stadsdelen en av de allra tryggaste att bo och vistas i. I trygghetsundersökningar och i medborgarsamtal har det ändå visat sig att en del människor känner sig otrygga i vissa offentliga miljöer. Medborgarlöftet till medborgarna i stadsdelen är ett åtagande som lokalpolisområde Storgöteborg nordost gör med stöd av stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda. Medborgarlöftet innebär konkreta aktiviteter och har särskilt fokus på alkohol- och drogpåverkade personer i offentlig miljö.