Tietoja suomeksi - Information på finska om Norra Hisingens stadsdelsförvaltning

Suomen kielen hallintoalue

Göteborg on 1. helmikuuta 2011 lähtien yksi suomen kielen hallintoalueeseen valituista kunnista. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kunnan on voitava tarjota vanhustenhuoltoa ja esikoulua suomen kielellä ja että kunnan asukkaiden on tiettyinä aikoina voitava käyttää suomen kieltä yhteyksissään kuntaan.

Esikoulu, jossa on suomenkielistä henkilökuntaa

Göteborgin suomenkieliset kansalaiset voivat saada oikeuden paikkaan päiväkodissa, jossa on suomenkielistä henkilökuntaa. Lapsensa voi ilmoittaa suomenkieliseen päiväkotiin täysi- tai osa-aikaisesti täyttämällä ruotsinkielisen ilmoittautumislomakkeen, joka löytyy tältä kotisivulta otsikon Förskola & Utbildning alta. Lomakkeessa on rivi, jolle voi rastittaa toivomuksensa. Kunta seuraa jatkuvasti tarvetta.

Vanhustenhuolt

Ota yhteyttä Pohjois-Hisingenin [Norra Hisingen] suomenkieliseen avuntarpeenkäsittelijään

Pohjois-Hisingenissä on myös suomenkielinen avuntarpeenkäsittelijä, Marja-Liisa Parviainen, joka voi informoida ja auttaa avustusasioissa.

Puhelin: 031- 366 97 75
Puhelinaika:
arkisin klo 8.30-10.00

 

Finskt förvaltningsområde

Göteborg är från och med den 1 februari 2011 en av de utvalda kommuner som ingår i finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att kommunen ska kunna erbjuda äldreomsorg och förskola på finska och att du som kommuninvånare på vissa bestämda tider ska kunna prata finska i din kontakt med kommunen.

Förskola med finskspråkig personal

Finsktalande medborgare i Göteborg kan få rätt till plats i förskola med finskspråkig personal. Du kan anmäla ditt barn till förskola på finska helt eller delvis genom att fylla i den svenskspråkiga anmälningsblanketten som du hittar på denna webbplats under rubriken Förskola & Utbildning. Där finns en rad där du kan kryssa i ditt önskemål. Kommunen ser löpande över behovet.

Kontakta Norra Hisingens finsktalande biståndshandläggare

Norra Hisingen har även en finsktalande biståndshandläggare, Marja-Liisa Parviainen, som kan informera och hjälpa dig med biståndsfrågor.

Telefon: 031- 366 97 75
Telefontid:
vardagar klockan 8.30-10