Skolskjuts i Norra Hisingen

Skolskjuts innebär resan från hemmet till den skola som kommunen anvisat och tillbaka till hemmet i direkt anslutning till skoldagen.

I Norra Hisingen hänvisas alla elever till att åka med kollektivtrafiken. Där linjetrafik saknas ordnas skolskjuts med buss/personbil. För dessa resor gäller särskilda regler. Resorna får bara bokas av ansvarig på förvaltningen och inte av eleven själv eller elevens föräldrar. Det är förvaltningen som beslutar vem som beviljas skolresor.

Skolkort, Göteborgs lokaltrafik

Här kan du läsa mer om vad som gäller för skolkort och resor på gemensamma sidor.

Skolskjuts med personbil

Här kan du läsa mer om vad som gäller för skolskjuts på gemensamma sidor.

Skolskjuts med buss i Kärra och i Säve

Göteborgs Buss AB kör skolbuss till Bärby-, Lillekärr-, Kärra- och Klarebergsskolan läsåret 2016/17.

Kontakt Göteborgs Buss: växel: 031-65 42 00

För mer information, kontakta skolans rektor eller skolskjutshandläggare
Arne Karlsson
Tel: 031-366 80 40
E-post: arne.karlsson@norrahisingen.goteborg.se