Ungdomspanelen

Vill du vara med och tycka till i aktuella frågor? Genom att vara med i ungdomspanelen får du svara på frågor några gånger om året och på så vis göra din röst hörd.

Är du mellan 13-17 år och bor i Norra Hisingen (Backa, Kärra, Tuve eller Säve) är du välkomna att vara med i ungdomspanelen. Ungdomspanelen får några gånger om året svara på frågor i aktuella ämnen. Svaren från panelen blir ytterligare ett underlag för politikerna att ha med sig när de fattar beslut.

Anmäl dig via facebooksidan, www.facebook.com/norrahisingenungdomspanel.