Om Norra Hisingens stadsdelsförvaltning

Norra Hisingen ska vara en stadsdel som präglas av jämlikhet, jämställdhet och att invånarna känner framtidstro. Det är en vision som politikerna i Norra Hisingen har. Jämlikt Norra Hisingen – socialt hållbar stadsdel kallas den lokala organisering som arbetar för denna vision.