Om stadsdelen - Norra Hisingen

Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen omfattar primärområdena Kärra, Tuve, Skälltorp, Backa, Brunnsbo, Skogome, Säve och Rödbo. I Norra Hisingen bor cirka 49 500 invånare. Här finns ett varierat bostadsutbud av småhus, hyresrätter och bostadsrätter, stadsmiljö och traditionell landsbygd. Det är nära till flera natur- och rekreationsområden samtidigt som det är bra förbindelser till Göteborgs centrum från de större bostadsområdena.

I stadsdelen pågår ett flertal projekt som är finansierade med EU-medel. Finansieringen ger oss möjlighet att utveckla våra verksamheter. På så sätt kan vi bidra till en hållbar utveckling i stadsdelen och i övriga staden.

Norra Hisingen ska vara en stadsdel som präglas av jämlikhet, jämställdhet och att invånarna känner framtidstro. Det är en vision som politikerna i Norra Hisingen har. Jämlikt Norra Hisingen – socialt hållbar stadsdel kallas den lokala organisering som arbetar för denna vision.