Kultur och fritid i Norra Hisingens stadsdelsförvaltning

Bibliotek

Norra Hisingen har tre bibliotek: Kärra bibliotek vid Kärra Centrum, Tuve bibliotek vid Tuve Torg och Backa bibliotek vid Selma Lagerlöfs Torg. Biblioteken erbjuder ett brett urval av böcker, tidningar, skivor, talböcker med mera, samt ordnar ofta evenemang och aktiviteter för både vuxna och barn.
Backa bibliotek har också en VIDARE-lärmiljö för dig som är vuxen och intresserad av att börja studera, är vuxenstuderande eller vill ägna dig åt självstudier.

Backa bibliotek
Kärra bibliotek
Tuve bibliotek
Information om bibliotek i Göteborgs stad

Ungdomsrådet i Norra Hisingen

Norra Hisingens ungdomsråd är för dig som vill få större möjligheter att påverka din vardag, verklighet och framtid. Kom med frågor eller idéer på hur det kan bli bättre för ungdomar i Norra Hisingen. Det kan till exempel handla om din fritid, utemiljö, skola och trygghet.

Som medlem i ungdomsrådet kan du förmedla dina frågor och åsikter till stadsdelens politiker och tjänstemän.
Ungdomsrådet vänder sig till dig mellan 13-19 år. Vi brukar träffas kvällstid varannan vecka på olika ställen i stadsdelen.

Vill du komma i kontakt med oss, eller vara med i rådet?

Hör av dig till Maria Fridén, utvecklingsledare demokrati
Ring eller sms:a 072-523 52 59
Mejla ungdomsradet@norrahisingen.goteborg.se

Fritidsklubbar

Från och med höstterminen det år då eleven fyller tio år kan kommunen istället för fritidshem och familjedaghem erbjuda öppen fritidsverksamhet, så kallad fritidsklubb.

Fritidsklubbar på Norra Hisingen

Kulturskola

I kulturskolan kan du som är mellan 6 och 19 år sjunga, spela musik, dansa, spela teater eller vara kreativ inom bild och form.
Information om kulturskolan i Göteborgs Stad

KULF och KULIS

KULIS: Kultur i skolan och KULF: kultur i förskolan syftar till att ge alla barn i förskola och grundskola kulturupplevelser.

KULF och KULIS är Göteborgs unika nätverk kring barn- och ungdomskultur. Här erbjuds skapande verksamhet i förskolan och skolan med besök av konstnärer, författare och andra konstutövare. KULF och KULIS verkar inom åtta olika ämnesområden:

Sång & Musik
Bild & Form
Kulturarv & Traditioner
Film & Media
Språk & Litteratur
Dans & Rörelse
Arkitektur, Form & Design
Teater & Drama

Varje skola och förskola i stadsdelen har ett KULF- eller KULIS ombud som man kan vända sig till om man vill veta mer. Undrar du om vem som är ombud på din skola, kontakta då Rosmary Larsdotter på telefon 031-366 90 26 eller mail rosemary.larsdotter@lundby.goteborg.se.

Kulturhus

Det finns kultur- och fritidsaktiviteter för alla åldrar i Norra Hisingen. I Backa Kulturhus finns bland mycket annat teater, kulturskola, utställningar, Livslust, café i daglig verksamhets regi och fritidsgård. Kulturpunkten i Tuve innehåller bibliotek, kulturskola, tidningscafé och fritidsgård. På båda våra kulturhus finns flera lokaler till uthyrning.

Kulturhus i Norra Hisingen

Fritidsgårdar

Norra Hisingen har 5 fritidsgårdar, varav två ligger i våra kulturhus. För dig som är djurintresserad finns två 4H-gårdar i stadsdelen.

Fritidsgårdar i Norra Hisingen
Information om träffpunkter för ungdomar i Göteborgs Stad
Fritidslantgårdar i Norra Hisingen

Träffpunkter för seniorer

På träffpunkterna kan du delta i många aktiviteter, bland annat föredrag, gympa, allsång, musik och utflykter.
Träffpunkter i Norra Hisingen

Öppna förskolor

I Norra Hisingen finns tre öppna förskolor för dig med barn mellan 0 och 6 år. Här kan barnet träffa och leka med andra barn samtidigt som föräldrarna kan träffa andra vuxna. Utbildade förskollärare ansvarar för planeringen av verksamheten. Det är gratis att besöka den öppna förskolan och du behöver inte anmäla dig i förväg.

Öppna förskolor i Norra Hisingen

Fältgruppen

Vi i fältgruppen är anställda av Göteborgs stad, Norra Hisingen. Vi arbetar i huvudsak för er som är mellan 12 och 19 år. Vi besöker fritidsgårdar, skolor, gator, torg och olika ungdomsarrangemang. Vi vill finnas där som ett stöd för er!

Med oss kan du prata om:
Vänskap och ensamhet
Hem och familj
Skola och fritid
Självförtroende och identitet
Att hänga ute
Alkohol och droger
Brott och straff
Kärlek och sexualitet
Eller annat viktigt

Att prata med oss är alltid frivilligt. Du bestämmer själv om du vill ha kontakt med oss.

Kontakt:
faltgruppen@norrahisingen.goteborg.se
Vänligen kontakta i första hand de personer från det område ärendet berör:

Kärra:
Pernilla Bäck Lavner, telefon: 072-247 36 10
Joakim Hansson, telefon: 072-244 15 41

Tuve/Säve:
Parash Lama, telefon: 073-320 65 36
Lisa Björkman, telefon: 072-247 36 11

Backa/Brunnsbo:
Anders Torvaldsen, telefon: 076-118 52 26
Iréne Hallberg, telefon: 076-118 66 02
Mohammed Khodr, telefon 072-247 36 09