Individ- och familjeomsorg i Norra Hisingens stadsdelsförvaltning

Ekonomiskt stöd

Om du har svårt att få ekonomin att gå ihop kan du ansöka om försörjningsstöd (socialbidrag).

Socialkontor i Norra Hisingen
Information om socialbidrag, ekonomiskt bistånd i Göteborgs Stad
Information om budget- och skuldrådgivning i Göteborgs Stad

Stöd till barn, ungdomar och föräldrar

Det finns många olika kurser och gruppverksamheter för föräldrar som vill ha stöd i sin föräldraroll och för barn och ungdomar som behöver stöd.

Vi erbjuder föräldrakurser till dig som har barn 3-11 år och ungdomar 12-19 år.

Du kan också vända dig till Resursteamet för råd och stöd om barn mellan 0-20 år.

I Norra Hisingen finns även Familjecentralen i Tuve där det finns möjlighet till familjerådgivning, BVC/MVC och öppen förskola. Du har också möjlighet att besöka öppna förskolan i Backa och öppna förskolan i Kärra.

Har du behov av annat stöd kan du kontakta Socialkontoret i Norra Hisingen

Det finns också många verksamheter dit du kan vända dig för råd och hjälp oavsett var i staden du bor. Här hittar du information om exempelvis familjerätt, familjerådgivning och stöd för barn och unga.

Stöd till vuxna

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg kan hjälpa vuxna personer som har behov av psykosocialt stöd. Det kan gälla problem med till exempel missbruk eller psykisk ohälsa. Du kan också kontakta oss om du tror att någon i din närhet behöver stöd från socialtjänsten.Du som anhörig kan också få råd och stöd. Läs mer i broschyren nedan.

Socialkontor i Norra Hisingen
Information om hjälp mot missbruk, våld och brott i Göteborgs stad

Vuxenvandring

Genom att vuxenvandrare finns ute i våra områden skapas en social trygghet för alla som bor i stadsdelen. När vuxna finns ute minskar risken för drogmissbruk, våld, skadegörelse och annan kriminalitet. Vuxenvandrarna är viktigt stöd och vuxen förebild för ungdomarna. Vuxenvandringen på Norra Hisingen bygger på ideellt engagemang, men samordnas av stadsdelsförvaltningen.