Förskola och utbildning i Norra Hisingens stadsdelsförvaltning

Förskola och familjedaghem

I Norra Hisingen finns 32 kommunala förskolor med pedagogisk verksamhet och omsorg för barn mellan ett och fem år. Här finns också 14 familjdaghem (dagbarnvårdare). I Norra Hisingen finns även Bällskär specialförskola som tar emot barn från hela Göteborg. Utöver de kommunala förskolorna finns 12 enskilda förskolor och ett enskilt familjedaghem.


Allmän information om förskola och familjedaghem i Göteborgs Stad

Förskoleadministration i Norra Hisingen
Förskolor i Norra Hisingen
Pedagogisk omsorg / Familjedaghem i Norra Hisingen

Ansökan om förskoleplats

Ansökning sker via e-tjänsten. Ansök till förskoleverksamhet
Om du vill söka plats till någon av de enskilda, ej kommunala, förskolorna får du vända dig till respektive förskola.

Förskoleadministration

Har du frågor om din ansökan, kötid eller fakturor? Kontakta förskoleadministrationen i Norra Hisingen.

Öppna förskolan

I Norra Hisingen finns det tre öppna förskolor. Öppna förskolan finns för dig och ditt barn mellan 0 och 6 år. Här kan du delta i olika aktiviteter, träffa förskollärare och möta andra föräldrar och barn.
Allmän information om öppen förskola i Göteborgs Stad
Öppna förskolor i Norra Hisingen

Förskoleklass

Inför höstterminen det år då ditt barn fyller sex år blir du och ditt barn erbjuden en plats i en förskoleklass på den kommunala skolan i närheten där ni bor. Verksamheten i förskoleklass är minst fem timmar per dag och kostar inget.
Förskoleklass har gemensam läroplan med grundskolan, LGR11.

Du kan också välja en annan skola än den du blir erbjuden. Du ansöker om plats på fristående skola genom att ta kontakt med rektor på den skola som du är intresserad av.

Grundskola och grundsärskola

I Norra Hisingen finns 13 kommunala grundskolor och 3 kommunala särskolor för elever från förskoleklass till årskurs nio. Flera av våra skolor har unika profiler - till exempel förberedande dansutbildning på Svenska Balettskolan, musik, handboll och fotboll på Brunnsboskolan, miljöprofil på Skogomeskolan. I Norra Hisingen finns det även 4 fristående skolor.
Allmän information om grundskola i Göteborgs Stad
Grundskolor i Norra Hisingen
Allmän information om särskola
Hitta särskolor och särskoleklasser

Fritidshem och fritidsklubb

För barn till och med årskurs tre finns fritidshem före och efter skoldagen. För barn 10-12 år finns fritidsklubb eller öppen verksamhet efter skoltid. För anmälan till fritidshem eller fritidsklubb kontakta ditt barns skola.
Fritidshem i Norra Hisingen
Fritidsklubbar i Norra Hisingen

Skolskjutsar

Skolskjutsar är resor till och från skolan. För dessa resor gäller särskilda regler. Resorna får bara bokas av ombud på skolan och inte av eleven själv eller elevens föräldrar. Det är skolan som beslutar vem som får skolresor.

Ansökan och information om skolskjutsar i Norra Hisingen

Organisation och ledning

Mer information om förvaltningens organisation och ledning