Äldreomsorg i Norra Hisingens stadsdelsförvaltning

Du som är äldre kan behöva hjälp och service som underlättar den dagliga tillvaron. Här hittar du våra tjänster - allt från fixarhjälp i hemmet till äldreboende.

Träffpunkter

I Norra Hisingen finns det flera träffpunkter för seniorer. Titta in på en pratstund eller ta del av våra många spännande programpunkter.

Träffpunkter i Norra Hisingen

Fixartjänster

Du som är 67 år eller äldre kan helt gratis få hjälp med enklare sysslor i hemmet.

Information om fixartjänster i Göteborgs Stad
Fixartjänst i Norra Hisingen

Frivilligkraft - volontärverksamhet

Frivilligkraft är en volontärverksamhet där du som vill ha gemenskap och kontakt med en medmänniska kan få det. Du som tycker om att umgås med människor och vill göra en insats kan bli en av volontärerna i Frivilligkraft.

Information om frivilligkraft - volontärverksamhet

Anhörigstöd

Du som vårdar en anhörig kan få hjälp av hemtjänsten med avlösning. Du ansöker om detta hos äldreomsorgens biståndshandläggare. I Norra Hisingens finns anhörigkonsulenter som anordnar aktiviteter för dig som är anhörig där du kan träffa andra i samma situation.

Information om anhörigstöd i Göteborgs Stad
Anhörigstöd i Norra Hisingen
Kontakta biståndshandläggare i Norra Hisingen

Dagverksamheter

I Norra Hisingen finns dagverksamheter med träning, rehabilitering och gemenskap med andra äldre med stöd av personal. Du ansöker om att få delta i dagverksamhet hos äldreomsorgens biståndshandläggare.

Information om dagverksamhet i Göteborgs Stad
Kontakta biståndshandläggare i Norra Hisingen
Dagverksamhet i Norra Hisingen

Hemtjänst och trygghetslarm

Du ska kunna bo kvar och leva i ditt eget hem även när du blir äldre, så länge du vill och orkar. Hemtjänsten ger dig hjälp som du kan behöva och du kan också få ett trygghetslarm. Du ansöker om hemtjänst och trygghetslarm hos äldreomsorgens biståndshandläggare.

Blanketter och information om hemtjänst i Göteborgs Stad
Hemtjänst i Norra Hisingen
Information om trygghetslarm i Göteborgs Stad
Kontakta biståndshandläggare i Norra Hisingen

Äldreboende och korttid

I Norra Hisingen finns sju kommunala och ett fristående äldreboende. Du ansöker om plats på äldreboende hos äldreomsorgens biståndshandläggare.

Äldreboenden i Norra Hisingen
Kontakta biståndshandläggare i Norra Hisingen

Organisation och ledning

Mer information om förvaltningens organisation och ledning