Norra Hisingens stadsdelsförvaltning

Aktuellt

  • Byggstart för "Blå & gröna stråk och oaser" längs Kvillebäcken

    Publicerad 28 augusti 2017

    Denna veckan (vecka 35) börjar park- och naturförvaltningen att anlägga ett stråk med gröna oaser längs Kvillebäcken mellan Frihamnen och Hökälla naturområde. Förutom entréer till stråket kommer två oaser i form av ett utegym och en dansbana att anläggas.