Norra Hisingens stadsdelsförvaltning

Aktuellt

  • Skolutredningen färdig -Elevens lärande och utveckling i fokus

    Publicerad 8 december 2016

    I maj 2015 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda styrning och ledning av grundskolan (F-9), grundsärskolan och fritidshem. Uppdraget avgränsades i november 2016 till att ansvaret överförs från stadsdelsnämnderna till central nämnd. Nu är utredningens slutrapport lämnad till kommunstyrelsen.