Norra Hisingens stadsdelsförvaltning

Aktuellt

 • Nämndens öppna förmöte

  Publicerad 23 april 2018

  Anteckningar från stadsdelsnämndens öppna förmöte den 17 april i Bärbyskolan.

 • Norra Hisingen vill höja valdeltagandet med projektet Valet är mitt

  Publicerad 12 april 2018

  I år är det valår. I Göteborg skiljer sig valdeltagandet mycket mellan olika delar av staden och även mellan områden i stadsdelen Norra Hisingen. Det är dags att ändra på det! Projektet Valet är mitt har som mål att höja valdeltagandet i delar av Backa och Tuve. Våra demokratiambassadörer jobbar för att uppmärksamma valet och uppmuntra människor till att rösta i valet 2018.

 • Byggstart för "Blå & gröna stråk och oaser" längs Kvillebäcken

  Publicerad 28 augusti 2017

  Denna veckan (vecka 35) börjar park- och naturförvaltningen att anlägga ett stråk med gröna oaser längs Kvillebäcken mellan Frihamnen och Hökälla naturområde. Förutom entréer till stråket kommer två oaser i form av ett utegym och en dansbana att anläggas.