Vikariepool i Majorna-Linné

Bemanningsenheten är till för dig som vill arbeta som timavlönad vikarie inom äldreomsorgen, funktionshinder, måltid eller utbildning i Majorna-Linné.

Vill du arbeta som timavlönad vikarie i någon av följande yrken? Klicka på det yrke du är intresserad av för att få veta mer och hur du ansöker.

Område fritid

Vilka arbetsplatser finns?

I Majorna-Linné finns fritidsgårdarna Majken och Allégården samt Plikta Parklek, en öppen fritidsverksamhet på Plikta i Slottskogen.

Vad krävs för att du ska kunna söka?

Vi vill att du har någon av följande meriter:

Utbildning (även under utbildning till)

 • Fritidsledarutbildning
 • Fritidspedagog
 • Friluftspedagogisk inriktning

Studerande

 • Förskolelärare
 • Lärare
 • Församlingspedagog
 • Hälsopedagog
 • Socionom

Arbetslivserfarenhet

Även om du inte uppfyller studiekraven så kan du söka ändå - om du har minst två års erfarenhet av att arbeta med fritidsverksamhet.

Område funktionshinder

Vilka arbetsplatser finns?

Inom område funktionshinder kan man arbeta i avlösarservice, daglig verksamhet, gruppboende, hemtjänst för personer under 65 år, personlig assistent. De flesta av arbetsplatserna har även nattpersonal.

Vad krävs för att du ska kunna söka?

Vi vill att du har någon av följande meriter:

Utbildning

 • Vård och omsorg med inriktning mot funktionshinder
 • Undersköterska
 • Mentalskötare
 • Socialt arbete
 • Personlig assistent
 • Barn och ungdom (daglig verksamhet)

Studerande inom

 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Läkare
 • Arbetsterapeut
 • Sjukgymnast
 • Sjuksköterska
 • Beteendevetare
 • Socionom

Arbetslivserfarenhet

Även om du inte uppfyller studiekraven så kan du söka ändå - om du har har minst tre års erfarenhet av att arbeta med funktionshindrade.

Område hälso- och sjukvård

Vilka arbetsplatser finns?

Inom hälso- och sjukvård arbetar du som sjuksköterska i hemsjukvården och på äldreboende.

Vad krävs för att du ska kunna söka?

Att du är legitimerad sjuksköterska.

Område måltid

Vilka arbetsplatser finns?

Inom måltid har vi storkök i förskola, skola och äldreomsorg. Inom förskolan finns även kök där man arbetar själv med servering och städ.

Vad krävs för att du ska kunna söka?

Vi vill att du har någon av följande meriter:

Utbildning (även under utbildning till)

 • Kock med kunskaper om specialkost
 • Måltidsbiträde
 • Gymnasieutbildning inriktning mot restaurang eller storkök
 • Bagare
 • Konditor
 • Lokalvårdare (en termin)

Studerande till

 • Dietist
 • Kostekonom

Arbetslivserfarenhet

Även om du inte uppfyller studiekraven så kan du söka ändå - om du har gymnasieutbildning och minst ett års erfarenhet av att arbeta inom kök eller med städ.

Område utbildning

Vilka arbetsplatser finns?

Inom område utbildning arbetar du i förskola eller grundskola.

Vad krävs för att du ska kunna söka?

Vi vill att du har någon av följande meriter:

Utbildning

 • Barnskötare
 • Fritidsledare
 • Förskollärare
 • Lärare

Studier inom

 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Socionom
 • Beteendevetare
 • Personalvetare
 • Naturvetare
 • Teknik
 • Matematik
 • Språk
 • Journalist
 • Musik

Listan är inte komplett och vi ser gärna att du som söker har fördjupade kunskaper inom ämnen som skolan har undervisning i.

Arbetslivserfarenhet

Även om du inte uppfyller studiekraven så kan du söka ändå - om du har minst ett års erfarenhet av att arbeta inom pedagogisk verksamhet.

Område äldreomsorg

Vilka arbetsplatser finns?

I äldreomsorgen kan du arbeta i hemtjänst eller på äldreboende.

Vad krävs för att du ska kunna söka?

Vi vill att du har någon av följande meriter:

Utbildning (även under utbildning till)

 • Undersköterska
 • Mentalskötare

Studerande

 • Socialt arbete
 • Personlig assistent
 • Psykologi
 • Läkare
 • Sjuksköterska
 • Sjukgymnast
 • Arbetsterapeut
 • Andra utbildningar där man läser omvårdnad eller beteendevetenskap kan också vara relevanta

Arbetslivserfarenhet

Även om du inte uppfyller studiekraven så kan du söka ändå - om du har gymnasieutbildning och minst ett års sammanlagd erfarenhet av hemtjänst och/eller äldreboende.

Hur ansöker du?

Anmäl ditt intresse genom att skicka ditt CV och personligt brev till vår e-postadress: ansokan@majornalinne.goteborg.se

Utdrag från belastningsregistret (för arbete i skola/förskola samt fritid)

När man arbetar på skolor och förskolor och inom fritidsverksamhet måste man enligt lag lämna ett utdrag från polisens belastningsregister. Det begär du ut genom att skicka in nedanstående blankett till polisen.

Det kan ta upp till två veckor innan polisen skickar ditt utdrag. Det går bra att du skickar din ansökan till oss innan utdraget kommit. Om du blir kallad till intervju kan du ta med utdraget då eller skicka in det senare men innan du har visat upp det i original får du inte börja arbeta.

Begäran om utdrag ur belastningsregistret

Vad händer efter att du har ansökt?

Vi går igenom de ansökningar vi får in och lämnar ett svar inom 10 arbetsdagar. Om vi har behov av din kompetens kommer vi att bjuda in dig på en intervju. Till intervjun vill vi att du tar med dig:

 • Utbildningsuppgifter betyg /examensbevis
 • Intyg från tidigare anställningar
 • Namn på minst två referenter
 • Utdrag från belastningsregistret, om du har hunnit få detta (Gäller inom fritid, måltid i förskola-skola samt inom utbildning)