Mötestider i Majorna-Linné stadsdelsnämnd

Varje månad träffas stadsdelsnämndens politiker för att ta beslut som rör alla i Majorna-Linné. Varje möte inleds med en frågestund då politikerna svarar på frågor och tar emot synpunkter och förslag. Kom och lämna synpunkter, ställ frågor eller bara lyssna!

Sammanträdesdatum 2018

Tisdag 6 februari
Tisdag 20 mars
Tisdag 24 april
Tisdag 29 maj
Tisdag 19 juni
Tisdag 28 augusti
Tisdag 25 september
Tisdag 23 oktober
Tisdag 27 november
Tisdag 18 december

Sammanträdesdatum 2017

Tisdagen den 24 januari
Tisdagen den 14 februari
Tisdagen den 21 mars
Tisdagen den 25 april
Tisdagen den 23 maj
Tisdagen den 20 juni
Tisdagen den 29 augusti
Tisdagen den 26 september
Tisdagen den 24 oktober
Tisdagen den 28 november
Tisdagen den 19 december

Plats

Nämndsalen, Första Långgatan 28 A, ingång via biblioteket.

Tid

Nämndmötet inleds med en frågestund kl. 17.00. Därefter fortsätter det öppna mötet, där du kan lyssna på politikernas diskussioner och beslut.

Frågestund - dialog med dina politiker

Har du tankar, synpunkter eller frågor om skolan, kulturen, omsorgen eller någon annan del av stadsdelsförvaltningens verksamhet? Kom till frågestunden i samband med stadsdelsnämndens möte och prata med dina lokala politiker!

Länkar

Handlingar och protokoll

Politiker i stadsdelsnämnden Majorna-Linné