Frågestund - dialog med dina politiker i sdf Majorna-Linné

Har du tankar, synpunkter eller frågor om skolan, kulturen, omsorgen eller någon annan del av stadsdelsförvaltningens verksamhet? Då kan du komma till frågestunden som hålls innan stadsdelsnämndens möten och prata med dina lokala politiker!