Frågestund - dialog med dina politiker i sdf Majorna-Linné

Har du tankar, synpunkter eller frågor om skolan, kulturen, omsorgen eller någon annan del av stadsdelsförvaltningens verksamhet? Då kan du komma till frågestunden som hålls innan stadsdelsnämndens möten och prata med dina lokala politiker!

Frågestunden hålls alltid innan nämndmötet, mellan kl. 17.00 – 17.45 i Linnéstadens bibliotek, Första Långgatan 28 A.

Datum för nämndmöten

Politiker i stadsdelsnämnden Majorna-Linné

Anteckningar från frågestunder

2016

26 april

På frågestunden i april diskuterades kö till Kulturskolan och resultat från trygghetsenkät.

19 januari

På frågestunden i januari stod Andra Långgatan samt olika aspekter av skolverksamheten i Majorna-Linné i fokus, bland annat möjlighet till att ta in pensionärer i skolan, arbetsro och läxhjälp.

2015

15 december

På frågestunden diskuterades bland annat felanmälningar och fördelning av resurser för skolan.

24 november

På frågestunden i november stod miljön i fokus.

21 oktober

På frågestunden i oktober stod Karl Johansskolan och Sannaskolan i fokus.

29 september

På frågestunden i september diskuterades resurser inom skola och förskola.

25 augusti

På frågestunden i augusti diskuterades bland annat Kulturåret 2016 och samverkan mellan politik och näringsliv.

23 juni

På frågestunden i juni diskuterades bland annat säkerhet på förskolor och skolbibliotekspersonal.

10 februari

På frågestunden i februari diskuterades den föreslagna skolorganisationen med fokus på särskoleelever samt långsiktighet.

13 januari

På frågestunden den 13 januari diskuterades behov av taklift i sjukvården samt förslag till ny skolorganisation.