Pensionärsrådet i Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Majorna-Linnés lokala pensionärsråd är till för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer, nämnden och förvaltningen.

Rådet har representanter från olika lokala pensionärsföreningar. De bevakar och startar diskussion kring viktiga frågor för äldre. Det kan vara till exempel service, kommunikationer, sjukvård, samhällsplanering och äldreomsorg. I nämndärenden som särskilt berör pensionärer informeras pensionärsrådet och kan lämna synpunkter innan beslut fattas. Pensionärsrådet träffas åtta gånger per år.

Representanter från pensionärsorganisationerna

Ingela Ekholm, ordförande (PRO)
Telefon: 031-24 15 14
E-post: ingelae40@gmail.com

Sonja Lidén Ericksson, vice ordförande (SPF)
Telefon: 031-24 17 00
E-post: shle@comhem.se

Inger Eriksson, ordinarie ledamot (RPG)
Telefon: 031-12 79 59
E-post: inger.eriksson17@gmail.com

Gerd Lycke, ordinarie ledamot (SKPF)
Telefon: 031-12 72 73

Ann-Katrin Berg, (HBT-seniorer)
Telefon: 031- 711 53 54
E-post: annkatrinberg@live.se

Siv Rhodin, ordinare ledamot (PRO)
Telefon: 031-42 57 99
E-post: sivrhodin@hotmail.com

Ersättare

Ann-Katrin Berg, ersättare (HBT-seniorer (RFSL))
E-post: annkatrinberg@live.se

Majvor Landestorp, ersättare (RPG)
Telefon: 070-828 38 28
E-post: mlandestorp@hotmail.com

Ulla Johansson, ersättare (PRO)
Telefon: 031-42 39 62
E-post: ullakabbe@gmail.com

Stig Bredäng, ersättare (SPF)
Telefon: 031-29 72 26
E-post: stigbred@hotmail.com

Representanter från Majorna-Linnés stadsdelsnämnd

Politikerna i stadsdelsnämnden adjungeras in i olika frågor.

Representanter från Majorna-Linnés stadsdelsförvaltning

Morgan Davidsson, sektorschef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård telefon 031 - 365 91 68
E-post: morgan.davidsson@majornalinne.goteborg.se

Kerstin Olén, sekreterare, telefon 031-365 85 91
E-post: kerstin.olen@majornalinne.goteborg.se

Mötesprotokoll

2017

Pensionärsrådet, protokoll 2017-04-25

Pensionärsrådet, protokoll 2017-03-16

2016

Pensionärsrådet, protokoll 2016-12-15

Pensionärsrådet, protokoll 2016-11-23

Pensionärsrådet, protokoll 2016-10-06

Pensionärsrådet, protokoll 2016-03-17

Pensionärsrådet, protokoll 2016-02-11

2015

Pensionärsrådet, protokoll 2015-10-28

Pensionärsrådet, protokoll 2015-10-01

Pensionärsrådet, protokoll 2015-08-26

Pensionärsrådet, protokoll 2015-04-08

Pensionärsrådet, protokoll 2015-05-13

Pensionärsrådet, protokoll 2015-03-18

2014

Pensionärsrådet, protokoll 2014-11-05

Pensionärsrådet, protokoll 2014-09-17

Pensionärsrådet, protokoll 2014-06-04

Pensionärsrådet, protokoll 2014-04-02

Pensionärsrådet, protokoll 2014-02-12

2013

Pensionärsrådet, protokoll 2013-11-06

Pensionärsrådet, protokoll 2013-09-04

Pensionärsrådet, protokoll 2013-04-29

Pensionärsrådet, protokoll 2013-02-20