Medborgarbudget för Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Politikerna i Majorna-Linnés stadsdelsnämnd genomför under våren 2018 en medborgarbudget med temat trygghetsskapande åtgärder. Här kan du läsa mer om vad en medborgarbudget är och se vad pengarna i medborgarbudgeten används till.

Vad är Medborgarbudget 2018?

Dina lokala politiker i Majorna-Linnés stadsdelsnämnd genomför under våren en medborgarbudget i Majorna-Linne med temat trygghetsskapande åtgärder. Projektet har en budget på 500 000 kronor. Från 1 mars fram till den 9 april 2018 hade alla som bor, verkar eller vistas i stadsdelen möjlighet att lämna in sitt förslag på hur vi skapar ett tryggare Majorna-Linné. De förlag som faller inom kriterierna lämnas vidare för beredning i ett utökat stadsutvecklingsråd. Det eller de förslag som väljs ut att finansieras genom medborgarbudgeten fastställs av nämnden innan de sedan genomförs.

Varför en medborgarbudget och varför ska man delta?

Stadsdelens politiker vill göra er invånare delaktiga i hur resurserna i stadsdelen fördelas. Genom att ni ger er syn på hur trygghet kan skapas i stadsdelen kan politiker och invånare tillsammans hitta fler vägar framåt.

Hur får invånarna inflytande över vilket eller vilka förslag som ska genomföras?

Som invånare i Majorna-Linné kan du anmäla intresse för att ingå i det förstärkta stadsutvecklingsråd som ska bedöma och prioritera bland förslagen. Det ordinarie rådet består av en representant för varje parti i stadsdelsnämnden. I arbetet med medborgarbudgeten förstärks rådet med upp till fem invånare. Anmäl ditt intresse på medborgarbudget@majornalinne.goteborg.se.

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar kring Medborgarbudget i Majorna Linné är du välkommen att höra av dig till Madeleine Källvenius, utvecklingsledare i medborgardialog och demokrati.

madeleine.kallvenius@majornalinne.goteborg.se

Hur har det gått med Medborgarbudget 2018?

Under perioden 1 mars till 9 april lämnade invånarna i Majorna-Linné in 47 förslag på trygghetsskapande åtgärder som skulle kunna genomföras med hjälp av nämndens medborgarbudget. Lördagsfotboll för unga och festivalverksamhet, liksom odling och trygghetsvandringar i stadsdelen är några av de förslag som får dela på de 500 000 kronor som nämnden avsatt. På nämndsammanträdet 19 juni beslutade politikerna i Majorna-Linnés stadsdelsnämnd att fastställa de förslag och prioriteringar rörande fördelning av medborgarbudgeten som nämndens stadsutvecklingsråd tillsammans med representanter för ungdomsråd, funktionshinderråd, pensionärsråd och invånare tagit fram.

Beslutet i stadsdelsnämnden innebär att Azalea BK får drygt 300 000 kronor för att anordna lördagsfotboll, festivalen ”Sommarens sista dagar” får 80 000 kronor, 25 000 kronor går till odling vid Masthuggskyrkan och lika mycket går till att förse skolor med duschdraperier. Trygghetsvandrarna i stadsdelen får 20 000 kronor, 15 000 kronor går till trygghetsskapande dialoger vid Masthuggskyrkan och 14 000 kronor går till utbildning i transkompetens för grundskollärare.

Politikerna intresserade av att fortsätta arbetet med medborgarbudget

- Medborgarbudget är ett bra sätt att visa att vi på allvar är intresserade av att få in bra förslag från invånare om hur vi kan utveckla Majorna-Linné, säger Bosse Parbring, stadsdelsnämndens ordförande.

Marie-Louise Hänel Sandström förklarar att man nu ska utvärdera årets medborgarbudget för att sedan diskutera hur man ska göra nästa år.