Medborgarbudget för Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Politikerna i Majorna-Linné stadsdelsnämnd genomför under våren en medborgarbudget med temat trygghetsskapande åtgärder. Här kan du läsa mer om vad en medborgarbudget är och få reda på hur du lämnar förslag på vad pengarna i medborgarbudgeten ska användas till.

Vad är Medborgarbudget 2018?

Dina lokala politiker i Majorna-Linné stadsdelsnämnd genomför under våren en medborgarbudget i Majorna-Linne med temat trygghetsskapande åtgärder. Projektet har en budget på 500 000 kronor. Från 1 mars fram till den 9 april 2018 har alla som bor, verkar eller vistas i stadsdelen möjlighet att lämna in sitt förslag på hur vi skapar ett tryggare Majorna-Linné. De förlag som faller inom kriterierna lämnas vidare för beredning i ett utökat stadsutvecklingsråd. Det eller de förslag som väljs ut att finansieras genom medborgarbudeten fastställs av nämnden innan de sedan genomförs.

Varför en medborgarbudget och varför ska man delta?

Stadsdelens politiker vill göra er invånare delaktiga i hur resurserna i stadsdelen fördelas. Genom att ni ger er syn på hur trygghet kan skapas i stadsdelen kan politiker och invånare tillsammans hitta fler vägar framåt.

Vilka kriterier ska förslagen uppfylla?

För att ett förslag ska behandlas inom ramen för Medborgarbudget 2018 krävs att följande kriterier är uppfyllda:

  • Förslaget ska handla om trygghetsskapande åtgärder i stadsdelen Majorna-Linné
  • Det ska kunna förverkligas av stadsdelen
  • Förslaget ska komma stadsdelens Invånare tillgodo
  • Det ska vara ekonomiskt möjligt att genomföra
  • Alla får lämna förslag

Hur får invånarna inflytande över vilket eller vilka förslag som ska genomföras?

Som invånare i Majorna-Linné kan du anmäla intresse för att ingå i det förstärkta stadsutvecklingsråd som ska bedöma och prioritera bland förslagen. Det ordinarie rådet består av en representant för varje parti i stadsdelsnämnden. I arbetet med medborgarbudgeten förstärks rådet med upp till fem invånare. Anmäl ditt intresse på medborgarbudget@majornalinne.goteborg.se. Har du frågor kring stadsutvecklingsrådet kan du kontakta Madeleine Källvenius, utvecklingsledare i medborgardialog och demokrati 031-365 90 22 eller madeleine.kallvenius@majornalinne.goteborg.se

Vad händer med förslag som inte behandlas?

Dina förslag är värdefulla för stadsdelen och kan hjälpa oss att bli bättre. Förslag som inte bedöms hamna inom ramen för årets medborgarbudget tas omhand av förvaltningen och kommer att sammanställas som synpunkter. I de fall förslaget rör någon annan förvaltning skickar vi det vidare till berörd förvaltning som en synpunkt.

Vart lämnar jag mina förslag?

Du kan lämna in ditt förslag på flera olika sätt:

  • Du kan lämna ditt förslag genom att fylla i detta webbformulär.
  • Du kan mejla in ditt förslag till medborgarbudget@majornalinne.goteborg.se
  • Du kan skicka in ditt förslag via formuläret här.
  • Du kan hämta en förslagslapp på Majornas eller Linnéstadens bibliotek. När du fyllt i förslaget lämnas det i en förslagslåda som står uppställd intill bibliotekens bemannade lånediskar.
  • Du kan komma till någon av dialogträffarna nedan och lämna ditt förslag där.

Chatta med politiker och delta i dialogträffar

Stadsdelen arrangerar tre öppna träffar och en politikerchatt där du kan få veta mer om Medborgarbudget 2018, ställa frågor och lämna förslag.

Träffar:

1 Mars 2018 klockan 17-19: Dialogträff på biblioteket på Naturhistoriska museet. Få en bild av trygghetssituationen i Majorna-Linné, lämna dina förslag och prata om trygghet tillsammans med dina politiker i stadsdelen.

13 mars 2018 klockan 10-12: Dialogträff på Linnéstadens bibliotek, Första Långgatan 28 A. Prata med oss och lämna dina förslag.

20 mars 2018 klockan 14-16: Dialogträff på Biblioteket i Majorna. Prata med oss och lämna dina förslag.

28 mars 2018 klockan 15-17: Dialogträff på Biblioteket i Majorna. Prata med oss och lämna dina förslag

Chatt:

26 mars 2018 klockan 18-19: Hur skapar vi ett tryggare Majorna-Linné?

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar kring Medborgarbudget 2018 i Majorna Linné är du välkommen att höra av dig till Madeleine Källvenius, utvecklingsledare i medborgardialog och demokrati.

madeleine.kallvenius@majornalinne.goteborg.se

Lämna ditt förslag senast 9 april. Vi ser fram emot att ta del av ditt förslag!