Kultur och fritid i Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Bibliotek

I Majorna finns ett bibliotek på Chapmans torg 5. I Linnéstaden finns ett bibliotek på Första Långgatan 28 A. Där kan du låna skönlitteratur, facklitteratur, lyrik, musik, filmer, stavar med mera. Biblioteken ordnar ofta evenemang och aktiviteter för både vuxna och barn. Biblioteket är en mötesplats, ett offentligt rum för frågor som rör alla till exempel kultur, information, samhällsdebatt och miljö. Vår ambition är att du som invånare i Majorna-Linné ska ha möjlighet att påverka verksamhetens innehåll.

Majornas bibliotek
Linnéstadens bibliotek

Kulturskola

Kulturskolan i Majorna-Linné vänder sig till barn och unga mellan 6-19 år. I Kulturskolan kan man bland annat lära sig spela ett instrument, dansa, sjunga i kör, spela teater, jonglera och uppträda inför publik. Undervisningen sker efter skoltid ute i grundskolorna. Till Kulturskolan ansöker man varje termin.

Mer information om Kulturskolan City
Information om kulturskolor i Göteborgs Stad

Mötesplatser

Mötesplatser är till för dig i årskurs 5-9 och är öppna eftermiddagar och kvällar.
I Majorna-Linné finns Majken på Djurgårdsgatan 29 och Verkstan på Första Långgatan 28 A.

Mötesplats Verkstan
Mötesplats Majkens
Information om träffpunkter för ungdomar i Göteborgs Stad

Musikverksamheten Mammut

Mammut är en musikverksamhet för dig i årskurs 5-9. Vi erbjuder fullt utrustade replokaler, där du kan repa en gång i veckan tillsammans med en musikledare. Vi har en inspelningsstudio för dig som vill göra hiphop, house, dancehall, r'n'b eller elektronisk musik. Vi finns i Stenhuset på Djurgårdsgatan 29.

Musikverksamheten Mammut

Plikta Parklek

Park- och naturförvaltningen har rustat upp, byggt ut och förvandlat Plikta till Göteborgs första utflyktslekplats. Det finns personal på Plikta varje dag som lånar ut cyklar, pingisrack, bouleklot, spel, lekredskap mm. Personalen anordnar även aktiviteter för barn och ungdomar i åldrarna 6-16 år på eftermiddagarna. Bemanningen kallas parklek och är en öppen fritidsverksamhet, med fokus på utomhusaktiviteter. Det kostar ingenting att delta i aktiviteterna och deltagarna behöver inte anmäla sig i förväg, om inget annat anges.
Mer praktisk information om tillgänglighet, lekredskap och liknande
För information kring aktiviteter och öppettider besök Slottsskogens webbsida.

Ungdomssatsningen

Ungdomssatsningen i de tre centrumstadsdelarna Majorna-Linné, Centrum och Örgryte-Härlanda består av två mötesplatser för dig mellan 16 - 20 år. Här kan du förverkliga dina idéer, stora som små. Både lokalerna och ungdomskonsulenterna som jobbar här finns till för dig.

Fängelset (Örgryte-Härlanda)
Arena 29 (Majorna-Linné och Centrum)

Föreningsliv

Majorna-Linné har ett rikt föreningsliv – allt från idrottsföreningar till kultur- och pensionärsföreningar. Stadsdelsförvaltningen arbetar med att stödja det lokala föreningslivet på olika sätt, bland annat genom stimulansbidrag, som i första hand riktar sig till de föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar som inte redan är föreningsaktiva.

Ansök och läs mer om föreningsbidrag i Majorna-Linné
Information om föreningslivet i Göteborgs Stad
Hitta förening

RFSL-certifierad fritidsenhet

Fritidsenheten i Majorna-Linné är RFSL-certifierad. Medarbetarna har hbt-kunskap och arbetar med att synliggöra, ifrågasätta och förändra heteronormen. Genom detta skapas verksamheter som är välkomnande för alla i målgruppen, där alla har lika möjligheter till makt, inflytande och delaktighet. Läs mer om vad RFSL-certifiering innebär.

Organisation och ledning

Mer information om förvaltningens organisation och ledning