Individ- och familjeomsorg i Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Som invånare i Majorna-Linné kan du få råd och stöd i olika former för att kunna leva ett tryggt liv, både ekonomiskt och socialt.

Ekonomiskt stöd

Om du har svårt att klara din ekonomi kan du ansöka om socialbidrag genom att kontakta socialkontoret i stadsdelen. Ekonomiskt bistånd är behovsprövat och riksnormen är lika för hela Sverige. Du kan också få råd i budget- och skuldfrågor.
Socialkontor Majorna-Linné
Ekonomi och socialbidrag i Göteborgs Stad

Stöd till arbetssökande

I Majorna-Linné ges olika former av stöd för dig som bor i stadsdelen och som av olika anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. För dig som är arbetslös och har försörjningsstöd finns olika former av stöd för att öka dina möjligheter att bli självförsörjande.

Socialkontor Majorna-Linné
Stöd till arbetssökande i Göteborgs Stad

Stöd till familjer, barn och ungdomar

Barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Majorna-Linné erbjuder olika former av stöd till barn, ungdomar och vårdnadshavare. Du kan kontakta socialkontoret för att få information om möjligheter till stöd. På socialkontoret kan du ansöka om stöd. Här tar vi även emot och utreder anmälningar om barn/ungdomar som far illa.

Socialkontor Majorna-Linné
Föräldrastöd i din stadsdel
Stöd till barn och ungdom i Göteborgs stad

Vill du träffa en barnmorska eller kurator?

Ungdomsmottagningen är till för dig mellan 13-24 år som bor i Centrum eller Majorna-Linné. Här kan du träffa medicinsk och psykosocial personal som undersköterska, barnmorska, gynekolog, ungdomsläkare, kurator eller psykolog. Det är gratis att besöka ungdomsmottagningen.
Ungdomsmottagningen Centrum och Majorna-Linné

Har du problem med alkohol eller droger?

Mini-Maria Centrum erbjuder information, rådgivning och behandling för ungdomar upp till 21 år som bor i Centrum, Örgryte-Härlanda eller Majorna-Linné.
Mina-Maria Centrum

Socialjour utanför kontorstid

Socialjouren erbjuder stöd och insatser till människor i en akut social situation under kvällar, nätter och helger.
Socialjouren

Stöd vid missbruk och beroende

Om du har problem med missbruk och beroende, samsjuklighet, hemlöshet eller våld i nära relation kan Majorna-Linné erbjuda dig olika former av stöd. Du som är över 20 år och i behov av information och stöd kan vända dig till socialkontoret.
Socialkontor Majorna-Linné
Stöd vid missbruk och beroende i Göteborgs stad

Socialjour utanför kontorstid

Socialjouren erbjuder stöd och insatser till människor i en akut social situation under kvällar, nätter och helger.
Socialjouren

Psykiskt och fysiskt våld i nära relationer

Om du har frågor eller själv blir utsatt för våld och övergrepp, men också om du misstänker att någon annan far illa, kan du kan kontakta socialkontoret i stadsdelen. Hit kan du även vända dig om du själv utövat våld mot någon närstående. Du kan läsa mer om de olika typer av stöd som Göteborgs Stad erbjuder på sidan Våld och hot.
Socialkontor Majorna-Linné
Stöd vid våld och hot i Göteborgs Stad

Stöd i boendefrågor

Majorna-Linné erbjuder stöd och arbetar för att förhindra vräkningar, hyresskulder och uppsägningar av boende i såväl hyreslägenheter som bostadsrätter. Har du frågor kring ditt boende kontakta socialkontoret.

Socialkontoret Majorna-Linné
Stöd till hemlösa i Göteborgs Stad

Behöver du bostad?

Boplats Göteborg fungerar som en marknadsplats för bostäder i Göteborgsregionen. Här hittar du lediga lägenheter från många olika hyresvärdar, samlade på ett och samma ställe.
Boplats Göteborg

Stöd till hyresvärdar och bostadsrättsföreningar i Majorna-Linné

Har ni en boende som har hyresskulder eller är störande för sina grannar? Du som är hyresvärd eller representerar en bostadsrättsförening i Majorna-Linné, kan få stöd från socialkontoret.

Anhörigstöd

Har du en närstående, yngre eller äldre, som är långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller kanske missbruksproblem? Din närstående kan vara en familjemedlem eller släkting, men också en granne eller god vän.

I Majorna-Linné är vi två anhörigkonsulenter som har till uppgift att stödja dig som är anhörig på olika sätt. Vi kan erbjuda;

information
råd och stöd
anhöriggrupper
föreläsningar
enskilda samtal
friskvård

Vi har givetvis tystnadsplikt och har ingen dokumentationsskyldighet. Du är välkommen att ringa oss för mer information eller för att boka ett besök.

Aktiviteter

Stadsdelarna Majorna-Linné och Centrum har ett gemensamt anhörigcenter på Karl Gustavsgatan 63, som erbjuder en mängd olika aktiviteter för dig som är anhörig. Du hittar aktuellt program på webbplatsen Anhörigstöd i Centrum


Kontaktuppgifter till anhörigkonsulenterna

För dig som har närstående under 65 år
Anhörigkonsulent

För dig som har närstående över 65 år
Anhörigkonsulent

Broschyr Anhörigstöd (pdf för utskrift)>>
Hitta stöd till anhöriga i Göteborgs Stad

Socialjour utanför kontorstid

Om du är i behov av akut hjälp efter kontorstid kan du kontakta socialjouren. Socialjouren kan ge dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger när socialkontoren är stängda. Det kan handla om våld, missbruk, hemlöshet eller om du misstänker att någon far illa.
Socialjouren

Om du vill överklaga ett beslut

Om du har ansökt om bistånd och din ansökan har avslagits helt eller delvis kan du överklaga. Överklagande ska göras skriftligt inom tre veckor.
Information om att överklaga

Organisation och ledning

Information om förvaltningens organisation och ledning