Hälso- och sjukvård i Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Om du blir sjuk

Sjukvård är i första hand Västra Götalandsregionens ansvar. Närhälsan är namnet på den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen. 

Inom Närhälsan hittar du din vårdcentral, barnavårdscentral, barnmorskemottagning, barn- och ungdomsmedicinska mottagning med mera.

Närhälsan

Hemsjukvård

Hemsjukvård är ett samlingsnamn för kommunal hälso- och sjukvård i hemmet. Sjukvård i hemmet kan bli aktuellt när du har en diagnos eller ett funktionshinder, som gör att du inte kan ta dig till din läkare, vårdcentral eller sjukhus.
Stadsdelsförvaltningen ansvarar för hemsjukvården. För att du ska få hemsjukvård behövs en bedömning av din läkare.

Hemsjukvård i Majorna-Linné

Information om hemsjukvård i Göteborgs Stad

Organisation och ledning

Mer information om förvaltningens organisation och ledning