Förskola och utbildning i Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Förskola

I Majorna-Linné finns 54 kommunala förskolor med pedagogisk verksamhet och omsorg för barn mellan ett och fem år. I stadsdelen finns även familjedaghem i både kommunal och enskild regi. Här finns också ett stort antal förskolor i enskild regi.

Förskolor i Majorna-Linne

Mat i förskolor

Information om förskola i Göteborgs Stad

Ansöka om förskoleplats

Ansökning sker via e-tjänsten Ansök till förskoleverksamhet
Vill du veta mer om Majorna-Linnés kommunala förskolor är du välkommen att kontakta förskoleadministrationen.
Om du vill söka plats på någon av de enskilda, ej kommunala förskolorna får du vända dig direkt till respektive förskola.

Familjedaghem

Familjedaghem innebär att en dagbarnvårdare bedriver pedagogisk verksamhet för barn i hemmet.
Familjedaghem i Majorna-Linné

Information om familjedaghem i Göteborgs Stad

Grundskola

I Majorna-Linné finns åtta kommunala grundskolor med över 3000 elever från förskoleklass upp till årskurs 9.

Förskoleklass

För frågor om förskoleklass kontakta oss via forskoleklass@majornalinne.goteborg.se
Information om förskoleklass för kommande läsår skickas ut till vårdnadshavare under perioden december-januari.

Grundskolor i Majorna-Linné
Alla grundskolor har webbadress enligt principen www.goteborg.se/skolansnamn

Mat i grundskolor

Läsårstider

Nyanlända elever

Projekt Making an Impact Together (MAIT) har som syfte att utveckla en modell för att nyanlända elever ska få en bättre introduktion i skolan och i samhället. Projektets mål är att nyanlända elever kan gå i skolan på lika villkor.

Making an Impact Together

Fritidshem

Fritidshemsverksamhet är integrerad i grundskolan.

Fritidshem i Majorna-Linné

Information om grundskola i Göteborgs Stad

Information om fritidshem i Göteborgs Stad

Organisation och ledning

Mer information om förvaltningens organisation och ledning