Äldreomsorg i Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

När du eller någon anhörig inte klarar sig hemma på egen hand, finns det möjlighet att få hjälp av äldreomsorgen och den kommunala hemsjukvården.

Anhörigstöd

Har du en närstående som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller kanske missbruksproblem? Din närstående kan vara en familjemedlem eller släkting, men också en granne eller god vän.

I Majorna-Linné är vi två anhörigkonsulenter som har till uppgift att stödja dig som är anhörig på olika sätt. Vi kan erbjuda:

information

råd och stöd

anhöriggrupper

föreläsningar

enskilda samtal

friskvård

Vi har givetvis tystnadsplikt och har ingen dokumentationsskyldighet. Du är välkommen att ringa oss för mer information eller för att boka ett besök.

Aktiviteter

Stadsdelarna Majorna-Linné och Centrum har ett gemensamt anhörigcenter på Karl Gustavsgatan 63, som erbjuder en mängd olika aktiviteter för dig som är anhörig. Du hittar aktuellt program på webbplatsen Anhörigstöd i Centrum.

Kontaktuppgifter till anhörigkonsulenterna:

För dig som har närstående över 65 år
Anhörigkonsulent

För dig som har närstående under 65 år
Anhörigkonsulent

Hitta stöd till anhöriga i Göteborgs Stad:

Broschyr Anhörigstöd (pdf för utskrift)>>

Anhörigstöd i Majorna-Linné

Information om anhörigstöd i Göteborgs Stad

Dagverksamheter

I Majorna-Linné finns dagverksamheter för dig som vill ha gemenskap med andra äldre med stöd av personal. Du ansöker om att få delta i dagverksamhet hos äldreomsorgens biståndshandläggare.

Dagverksamhet i Majorna-Linné

Fixartjänster

Du som är 67 år eller äldre kan helt gratis få hjälp med enklare sysslor i hemmet.

Information om fixartjänster i Göteborgs Stad

Fixartjänster i Majorna-Linné

Hemtjänst och trygghetslarm

Du ska kunna bo kvar och leva i ditt eget hem även när du blir äldre, så länge du vill och orkar. Hemtjänsten ger dig hjälp som du kan behöva och du kan också få ett trygghetslarm. Du ansöker om hemtjänst och trygghetslarm hos äldreomsorgens biståndshandläggare

Hemtjänst i Majorna-Linné

Information om hemtjänst i Göteborgs Stad

Information om trygghetslarm i Göteborgs Stad

Träffpunkter

I Majorna-Linné finns träffpunkter för seniorer. Där kan du umgås med nya och gamla vänner över en kopp kaffe och ta del av vardagskultur och motion. Du behöver inte ansöka om att få komma till en träffpunkt, utan kan komma när det passar dig.

Träffpunkter i Majorna-Linné

Äldreboende

I Majorna-Linné finns fyra äldreboenden, för dig som inte längre klarar av att bo kvar i ditt eget hem. Ansök om plats på äldreboende hos äldreomsorgens biståndshandläggare.

Äldreboenden i Majorna-Linné

Vill du veta mer eller ansöka?

För en del av stadsdelsförvaltningens tjänster behövs ett beslut om bistånd, men inte för alla. Om du vill veta mer eller om du vill ansöka om till exempel hemtjänst, trygghetslarm, äldreboende ska du vända dig till:

Biståndshandläggarna i Majorna-Linne

Organisation och ledning

Mer information om förvaltningens organisation och ledning