Fotograf: Klas Eriksson

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Aktuellt

 • Moltas förgyller dagen för de äldre på Lotsens äldreboende

  Publicerad 30 juni 2017

  Åh, där är du, min hund. Du är min hund, visst är du, utbrister kvinnan vi möter i korridoren på Lotsens äldreboende i Majorna. Ansiktet lyser upp på kvinnan, Moltas viftar på svansen och det märks att de båda är glada att se varandra.

 • Protokoll från nämndmöte i Majorna-Linné 20 juni

  Publicerad 21 juni 2017

  Svar på remiss om program för Jämlikt Göteborg, Göteborgsförslag om allergianpassad förskola och grundskola och Yttrande till Arbetsmiljöverket avseende arbetsmiljön i stadsdelens grundskolor på nämndens möte den 20 juni.

 • Protokoll från nämndmöte i Majorna-Linné 23 maj

  Publicerad 31 maj 2017

  Handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö inom förskolan, Redovisning av åtgärder enligt Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor och Svar på remiss avseende program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 på nämndens möte den 23 maj.

 • Ämnen på frågestunden med invånarna i Majorna-Linné 23 maj

  Publicerad 29 maj 2017

  Inför varje möte bjuder politikerna i Majorna-Linné in till frågestund. Där kan du som invånare komma med synpunkter och ställa frågor direkt till dina lokala politiker. Nedan kan du läsa vad som togs upp inför mötet den 23 maj.

 • Bok på Haga kyrkoplan förbereds för flytt inför bygget av Västlänken

  Publicerad 2 maj 2017

  I april 2016 startade arbetet med att förbereda träd i Kungsparken och på Haga Kyrkoplan för att klara flytt eller skyddskonstruktion inför bygget av Västlänkens station Haga. Vecka 19 fortsätter arbetet då ett träd på Haga kyrkoplan börjar förberedas för flytt.

 • Protokoll från nämndmöte i Majorna-Linné 25 april

  Publicerad 26 april 2017

  Uppföljningsrapport, Remissvar avseende förslag till Göteborgs Stads innovationsprogram och Definition av närhetsprincip och prioriteringsordning vid antagning till grundskola i Majorna-Linné på nämndens möte den 25 april.