Fotograf: Klas Eriksson

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Aktuellt

 • Förändringar inom öppenvården

  Publicerad 21 mars 2017

  Politikerna i stadsdelsnämnden Majorna-Linné fattade på nämndmötet den 21 mars beslut om åtgärder och kostnadsanpassningar inom sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

 • Välkommen till idésluss i Majorna-Linné!

  Publicerad 1 mars 2017

  Har du idéer som kan bidra till en mer jämlik stadsdel och stad? Eller har du resurser i form av tid, kunskap eller kanske en lokal som du tror att fler skulle kunna ha nytta av? Anmäl dig till idésluss i Majorna-Linné som hålls 29 mars.

 • Protokoll från nämndmötet i Majorna-Linné den 14 februari

  Publicerad 23 februari 2017

  Årsrapport 2016, Ansökningar om stimulansmedel för utvecklingsprojekt med syfte att skapa ett mer hållbart arbetsliv, Redovisning av risk- och konsekvensanalys avseende Bemanningsenheten samt Uppföljning av särskilda boenden i Majorna-Linné på nämndens möte den 14 februari.

 • Skolutredningen färdig -Elevens lärande och utveckling i fokus

  Publicerad 8 december 2016

  I maj 2015 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda styrning och ledning av grundskolan (F-9), grundsärskolan och fritidshem. Uppdraget avgränsades i november 2016 till att ansvaret överförs från stadsdelsnämnderna till central nämnd. Nu är utredningens slutrapport lämnad till kommunstyrelsen.

 • Upprustning av parken vid Gathenhielmska Kulturreservatet

  Publicerad 9 november 2016

  Higab och park- och naturförvaltningen planerar att rusta upp parken vid Gathenhielmska Kulturreservatet. Målsättningen är att återskapa delar av den historiska parkmiljön och göra parken tryggare, tillgängligare och trevligare.