Fotograf: Klas Eriksson

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Aktuellt

 • Frågestund med invånarna 2017-12-19

  Publicerad 21 december 2017

  Frågor rörande cykeltrafiken runt Stigbergstorget, skolmaten och omorganisation på Kungsladugårdsskolan lyftes av boende i stadsdelen på politikernas senaste frågestund med invånarna.

 • Protokoll från SDN Majorna-Linnés möte den 19 december

  Publicerad 20 december 2017

  Lokalt utvecklingsprogram om stadsutveckling i Majorna-Linné, Handlingsplan för medborgardialog, Etablering av bostad med särskild service (BmSS) samt Bidrag till frivilligcentralen Chapman på nämndens möte den 19 december.

 • Protokoll från SDN Majorna-Linnés möte den 28 november

  Publicerad 30 november 2017

  Redovisning av uppdrag gällande vikariesituationen i stadsdelens förskolor, Upphandling av nytt entreprenadavtal för Lotsens äldreboende, Fastställande av kostpriser för anställda 2018 samt Yrkande om gemensam familjecentral i Majorna-Linné och Centrum på nämndens möte den 28 november.

 • Protokoll från nämndmöte i Majorna-Linné 24 oktober

  Publicerad 25 oktober 2017

  Budget 2018 för Majorna-Linné, Svar på motion om att ändra serveringstiderna, Yrkande från S, MP och V gällande vikariesituationen i stadsdelens förskolor och Utredning gällande allergianpassad förskola och skola på nämndens möte den 24 oktober.

 • Protokoll från stadsdelsnämnden Majorna-Linné 26 september

  Publicerad 27 september 2017

  Svar på remiss om Göteborgs Stads jämställdhetsplan, Uppföljningsrapport 2 och Överenskommelse om drift av samlad placerings- och inköpsfunktion för sektor IFO-FH i Göteborgs Stad på nämndens möte den 26 september 2017.

 • Frågestund med invånarna i Majorna-Linné 29 augusti

  Publicerad 30 augusti 2017

  Stadsdelsnämnden i Majorna-Linné inleder sina möten med en frågestund där invånare kan ställa frågor och lämna synpunkter och förslag. Vid senaste mötet, den 29 augusti, framfördes synpunkter om cykelsituationen vid Stigbergstorget.