Fotograf: Klas Eriksson

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

I Majorna-Linné ser vi till att du, tillsammans med fler än 63 000 andra invånare, får kommunal service inom bland annat förskola och skola, vård och omsorg samt kultur och fritid.

Aktuellt

 • Frågestund med politikerna i Majorna-Linné 2016-11-29

  Publicerad 30 november 2016

  Inför varje nämndmöte bjuds invånarna in till frågestund med stadsdelens politiker. Vid senaste tillfället, den 29 november, lyftes frågan om temporära bostäder vid Masthuggsparkeringen

 • Upprustning av parken vid Gathenhielmska Kulturreservatet

  Publicerad 9 november 2016

  Higab och park- och naturförvaltningen planerar att rusta upp parken vid Gathenhielmska Kulturreservatet. Målsättningen är att återskapa delar av den historiska parkmiljön och göra parken tryggare, tillgängligare och trevligare.

 • Kort från nämndmötet i Majorna-Linné 25 oktober

  Publicerad 26 oktober 2016

  Mål- och inriktningsdokument för 2017, Detaljplan för bostäder och förskola på Amiralitetsgatan samt Remissvar gällande nytt lagförslag om otillåtna bosättningar på nämndens möte den 25 oktober.

 • Frågestund med medborgarna i Majorna-Linné 25 oktober

  Publicerad 26 oktober 2016

  Lärarnas arbetsmiljö, barngruppernas storlek i förskolorna samt trafiksituationen vid Stigbergstorget var några av de frågor som togs upp under invånarnas frågestund med politikerna. Frågestunden är öppen för alla och hålls i anslutning till stadsdelsnämndens möten.

 • Existentiella frågor i fokus för ny samtalsgrupp

  Publicerad 20 oktober 2016

  ”Meningen med livet” och ”Vår egen plats som en del i något större”. Det är inga små eller lätta frågor som diskuteras i samtalsgruppen med temat existentiell hälsa. Filosofen Ida Hallgren leder gruppen som träffas på Stadsbiblioteket en gång i veckan. Här svarar hon på några frågor om samtalsgruppen som arrangeras av Hälsolots och blev fulltecknad på 48 timmar.

 • Fem träd i Haga är nu förberedda för flytt

  Publicerad 3 oktober 2016

  Vecka 38 slutförde Trafikverket, tillsammans med Göteborgs Stad, förberedelserna av träd i Haga för flytt, inför bygget av Västlänken. Arbetet är klart och har gått enligt plan.