Fotograf: Klas Eriksson

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Aktuellt

 • Frågestund med invånarna 2018-04-24

  Publicerad 26 april 2018

  Störningar för boende vid bygget av Västlänken, stadsdelens arbete för att minska antalet invånare med försörjningsstöd samt kösituationen till stadsdelens förskolor. Det var några av de ämnen som togs upp på invånarnas senaste frågestund med stadsdelsnämnden.

 • Protokoll från nämndmöte i Majorna-Linné 24 april

  Publicerad 26 april 2018

  Uppföljningsrapport 1, Redovisning av uppdrag avseende förstärkt budget för stadsdelens skolor, Nybyggnation av förskola och Redovisning av personaltäthet i förskolan på nämndens möte den 24 april.

 • Så jobbar vi vidare med förslagen som kommit in till Medborgarbudget 2018

  Publicerad 24 april 2018

  Perioden för inlämning av förslag för Majorna-Linnés medborgarbudget med fokus på trygghet är nu avslutad. Totalt lämnades 45 förslag in. Nu pågår arbetet med att bedöma vilka förslag som kan genomföras. Vill du vara med och välja bland förslagen kan du anmäla ditt intresse fram till den 2 maj.

 • Ny familjeguide för Majorna-Linné

  Publicerad 11 april 2018

  Kanske vill du hitta roliga fritidsaktiviteter för dig och ditt barn? Nu finns en ny familjeguide med tips på aktiviteter och det stöd som finns för familjer i stadsdelen.

 • Protokoll från nämndmöte i Majorna Linné 20 mars 2018

  Publicerad 21 mars 2018

  Redovisning av aktiviteter inför och under EuroPride 2018, Redovisning av åtgärder mot stigande sjukfrånvaro, Uppföljning av tillgång till förskoleplatser samt Tilldelningsbeslut av entreprenadavtal för Lotsens äldreboende på nämndens möte den 20 mars.

 • Frågestund med invånarna 2018-03-20

  Publicerad 21 mars 2018

  Hur söker man jobb som vikarie i stadsdelen? Vad görs för att ta itu med narkotikahandeln i området? Vem ansvarar för utomhusmiljön i stadsdelen? Det var frågorna som togs upp på invånarnas frågestund med politikerna den 20 mars 2018.

 • Frågestund med invånarna 2017-12-19

  Publicerad 21 december 2017

  Frågor rörande cykeltrafiken runt Stigbergstorget, skolmaten och omorganisation på Kungsladugårdsskolan lyftes av boende i stadsdelen på politikernas senaste frågestund med invånarna.

 • Protokoll från SDN Majorna-Linnés möte den 19 december

  Publicerad 20 december 2017

  Lokalt utvecklingsprogram om stadsutveckling i Majorna-Linné, Handlingsplan för medborgardialog, Etablering av bostad med särskild service (BmSS) samt Bidrag till frivilligcentralen Chapman på nämndens möte den 19 december.

 • Protokoll från SDN Majorna-Linnés möte den 28 november

  Publicerad 30 november 2017

  Redovisning av uppdrag gällande vikariesituationen i stadsdelens förskolor, Upphandling av nytt entreprenadavtal för Lotsens äldreboende, Fastställande av kostpriser för anställda 2018 samt Yrkande om gemensam familjecentral i Majorna-Linné och Centrum på nämndens möte den 28 november.

 • Protokoll från nämndmöte i Majorna-Linné 24 oktober

  Publicerad 25 oktober 2017

  Budget 2018 för Majorna-Linné, Svar på motion om att ändra serveringstiderna, Yrkande från S, MP och V gällande vikariesituationen i stadsdelens förskolor och Utredning gällande allergianpassad förskola och skola på nämndens möte den 24 oktober.

 • Protokoll från stadsdelsnämnden Majorna-Linné 26 september

  Publicerad 27 september 2017

  Svar på remiss om Göteborgs Stads jämställdhetsplan, Uppföljningsrapport 2 och Överenskommelse om drift av samlad placerings- och inköpsfunktion för sektor IFO-FH i Göteborgs Stad på nämndens möte den 26 september 2017.

 • Frågestund med invånarna i Majorna-Linné 29 augusti

  Publicerad 30 augusti 2017

  Stadsdelsnämnden i Majorna-Linné inleder sina möten med en frågestund där invånare kan ställa frågor och lämna synpunkter och förslag. Vid senaste mötet, den 29 augusti, framfördes synpunkter om cykelsituationen vid Stigbergstorget.