Ungdomsfullmäktige i Lundby stadsdelsförvaltning

Ungdomsfullmäktige ska ge dig som är barn eller ungdom större möjlighet att påverka i frågor som rör dig och öka intresset för demokrati och politik.

Genom ungdomsfullmäktige får du som är ung en chans att vara med och påverka politikerna i Göteborg. Ungdomsfullmäktige har möjlighet att komma med förslag, ställa frågor, framföra synpunkter och lämna yttranden.

Lundby har fem ledamöter och två ersättare av totalt 81 ledamöter och 20 ersättare i ungdomsfullmäktige.

Du kan läsa mer om ungdomsfullmäktige i Göteborgs Stad här.