Mötestider i Lundby stadsdelsnämnd

Alla nämndmöten är öppna för allmänheten.

Nämndens möten 2017

Tisdag 7 februari
Tisdag 21 mars
Måndag 24 april
Tisdag 30 maj - mötet börjar klockan 16.
Tisdag 22 augusti
Tisdag 26 september
Tisdag 24 oktober
Tisdag 28 november
Tisdag 19 december

Mötena hålls klockan 15 på Vågmästaregatan 1A, i lokal Piren om inget annat anges.

Synpunkter

Har du synpunkter kan du kontakta nämndens ledamöter och ersättare på telefon, brev eller e-post.

Kontaktuppgifter till nämndens ledamöter

Sök och prenumerera på nämndhandlingar

Du kan söka och prenumerera på nämndens protokoll och andra handlingar. Om du prenumererar på nämndhandlingar via e-post får du direkt veta vilka frågor som tas upp på nämndens möten.

Handlingar och protokoll

Nämndens handlingar och protokoll finns också att läsa i receptionen i Lundby stadsdelshus, samt på Kyrkbyns bibliotek och Älvstrandens bibliotek.

Vill du läsa andra handlingar?

Skicka e-post till lundby@lundby.goteborg.se eller ring diariet, telefon 031-366 70 31.