Mötestider i Lundby stadsdelsnämnd

Alla nämndmöten är öppna för allmänheten.

Nämndens möten 2017

Tisdag 7 februari
Tisdag 21 mars
Måndag 24 april
Tisdag 30 maj (mötet börjar klockan 16)
Tisdag 20 juni (extrainsatt möte klockan 16 i Villa Belparc)
Onsdag 28 juni (extrainsatt möte)
Tisdag 15 augusti (mötet börjar klockan 16)
Tisdag 22 augusti
Tisdag 26 september
Tisdag 24 oktober
Tisdag 28 november
Tisdag 19 december

Mötena hålls klockan 15 på Vågmästaregatan 1A, i lokal Piren om inget annat anges.

Synpunkter

Har du synpunkter kan du kontakta nämndens ledamöter och ersättare på telefon, brev eller e-post.

Kontaktuppgifter till nämndens ledamöter

Sök och prenumerera på nämndhandlingar

Du kan söka och prenumerera på nämndens protokoll och andra handlingar. Om du prenumererar på nämndhandlingar via e-post får du direkt veta vilka frågor som tas upp på nämndens möten.

Handlingar och protokoll

Nämndens handlingar och protokoll finns också att läsa i receptionen i Lundby stadsdelshus, samt på Kyrkbyns bibliotek och Älvstrandens bibliotek.

Vill du läsa andra handlingar?

Skicka e-post till lundby@lundby.goteborg.se eller ring diariet, telefon 031-366 70 31.